Тарифтик пландар

 • «Элдик Интернет»

  тарифи

 • «Элдик»

  тарифи

 • «АР ДАЙЫМ интернет»

  тарифи

 • «Like»

  тарифи

 • «Чектөөсүз 4G»

  тарифи

 • «DEVICE»

  тарифи

 • «Үй Интернети»

  тарифи

 • Тарифтик пландардын архиви

Сунушталган кызматтар

 • Алдын ала төлөө картасынын статусун текшерүү

  кызматы

 • «Ким чалды?»

  кызматы

 • «Байланышта»

  кызматы

 • «Жетишсиз баланс тууралуу маалымдоо»

  кызматы