Тарифтик пландар

 • «Бардыгы кошулган»

  тарифи

 • Тарифтик пландардын архиви

Сунушталган кызматтар

 • «Автотөлөм»

  кызматы

 • Чалууну күтүү жана кармап туруу

  кызматы

 • «SMS 25» топтому роумингде

  кызматы

 • «SIM-меню»

  кызматы