Тарифтик пландар

 • «Бардыгы кошулган»

  тарифи

 • Тарифтик пландардын архиви

Сунушталган кызматтар

 • «SIM-картаны алмаштыруу жана калыбына келтирүү»

  кызматы

 • «Тыным»

  кызматы

 • «Ачык эсеп. Эскертүү чеги»

  кызматы

 • «MegaMusic өзү үчүн»

  кызматы

  icon