Тарифтик пландар

 • Тарифтик пландардын архиви

Сунушталган кызматтар

 • «Номурду аныктабоо +»

  кызматы

 • Алдын ала төлөө картасынын статусун текшерүү

  кызматы

 • «Досумдун эсебинен чалуу»

  кызматы

 • «Бактылуу SMSтер»

  кызматы