Тарифтик пландар

 • «Эл аралык»

  тарифи

 • «Бардыгы кошулган»

  тарифи

 • Тарифтик пландардын архиви

Сунушталган кызматтар

 • «Үн почтасы»

  кызматы

 • «0 абалында чал +»

  кызматы

 • Алдын ала төлөө картасынын статусун текшерүү

  кызматы

 • «Чоң Ага»

  кызматы