Тарифтик пландар

 • «Бардыгы кошулган»

  тарифи

 • Тарифтик пландардын архиви

Сунушталган кызматтар

 • «SIM-картаны алмаштыруу жана калыбына келтирүү»

  кызматы

 • «Шайыр чалуу»

  кызматы

  icon
 • «Балдар үчүн Интернет»

  кызматы

 • «USSD-меню: Мобилдик портал»

  кызматы