Тарифтик пландар

 • Тарифтик пландардын архиви

Сунушталган кызматтар

 • «MegaMusic өзү үчүн»

  кызматы

  icon
 • «Балдар кайда?»

  кызматы

 • «Үн почтасы»

  кызматы

 • «+996» түркүмүндөгү топтомдор

  кызматы