Тарифтик пландар

 • «Бардыгы кошулган»

  тарифи

 • Тарифтик пландардын архиви

Сунушталган кызматтар

 • Автомаалымдоо

  кызматы

 • «Унутулган телефон»

  кызматы

 • «SMS-чат»

  кызматы

  icon
 • Чалууну күтүү жана кармап туруу

  кызматы