Тарифтик пландар

 • «Бардыгы кошулган»

  тарифи

 • Тарифтик пландардын архиви

Сунушталган кызматтар

 • «Абадагы байланыш»

  кызматы

 • Конференц-байланыш

  кызматы

 • «Кара тизме»

  кызматы

 • Алдын ала төлөө картасынын статусун текшерүү

  кызматы