«Стандарт»

Секундалык тарифтөөсү менен жөнөкөй тарифтик план

Баштапкы комплектинин наркы

100.0 сом.

Кошуу үчүн төлөм

0.0 сом.

Баштапкы баланс

100.0 сом.

Абоненттик төлөм, күнүнө

0.0 сом.

Башка тарифтик пландардан «Стандарт» тарифтик планына өтүү

40.0 сом.
 • Сүрөттөлүшү
 • Наркы жана тарифтөөсү
 • Башкаруу буйруулары
 • Эрежелер жана чектөөлөр
 • Жеткиликтүү опциялар жана кызматтар

Секундалык тарифтөөсү менен жөнөкөй тарифтик план

 • Багыттар боюнча кирген чалуунун наркы

  КРдин операторлорунун мобилдик номурларынан кирген чалуу

  0.0
  сом.

  КРдин операторлорунун катталган номурларынан кирген чалуулар

  0.0
  сом.
 • Багыттар боюнча чыккан чалуунун мүнөтүнүн наркы

  «Альфа Телеком» ЖАКтын, Z жана Salam соода маркасынын номерлерине чыккан үн жана видео чалуулар,1 мүнөтү үчүн
   

  0.9
  сом.

  КРдин операторлорунун мобилдик номурларына чыккан чалуу

  4.5
  сом.

  КРдин операторлорунун катталган номурларына чыккан чалуу

  5.6
  сом.
 • Бир SMS билдирүү жөнөтүүнүн наркы

  Кыргызстандын операторлорунун номурларына

  1.52
  сом.
 • GPRS трафиктин наркы (100 КВ чейин жогорулоо тарабына тегеректөө)

  1Mb GPRS-Internet

  2.5
  сом.
 • Эл аралык чалуулардын наркы

  Эл аралык чалуулардын наркы

  Эл аралык байланыш» кызматынын тарифтөөсүнүн шарттарына ылайык.

«Стандарт» тарифтик планына өтүү

*303*44*1#

Кирген жана чыккан чалуулардын наркы жана тарифтөөсү – 1 мүнөт, интернет-трафик –  1 MB, SMS – 1 билдирүү үчүн көрсөтүлгөн.

Кыргызстан боюнча чалуулар 1 секундага чейин тегеректелет, эл аралык багыттар боюнча бир мүнөткө чейин тегеректелет.

4G, 3G жана GPRS-трафиктин тегеректөө кадамы – 100 KB. Тегеректөө ар бир сессия аяктагандан кийин жогорулоо тарабына жүргүзүлөт.

Эл аралык операторлордун номурларына чыккан чалуулар мүнөтүнө тарифтелет.  Эл аралык операторлордун номурларына чыккан чалуулардын наркы  «Эл аралык байланыш»  кызматынын үн байланышын тарифтөөсүнө ылайык аныкталат.

Эл аралык операторлордун номурларына  SMS билдирүүлөрдү жөнөтүү наркы   «Эл аралык байланыш » кызматынын SMS билдирүүлөрдү тарифтөөсүнө ылайык аныкталат.

Чыккан жана кирген  видеочалуулар «Видеочалуу» кызматынын шарттарына ылайык MegaCom, Beeline жана О! абоненттеринин номурлары  үчүн гана жеткиликтүү. MegaCom, Beeline жана O! номурларына чыккан видеочалуулардын наркы  тарифтик пландын негизги тарифтөөсүнө ылайык  чыккан үн чалуулардын наркына шайкеш келет (абонент үчүн үн жана видеочалуу аткаруунун наркында айырмачылык жок).

Баланс 0,00 сомго жеткен учурда, акысыз кирген чалуулар  жана SMSтер, жана да Компаниянын сервистик кызматтарына чыккан чалуулардан тышкары, акы төлөнүүчү бардык аракеттер (опцияларды, топтомдорду, акы төлөнүүчү үн чалуулар/SMS/Интернет-сессиялар) чектелет. Акы төлөнүүчү байланыш кызматтары менен кайрадан колдоно баштоо үчүн балансты жетиштүү (оң) деңгээлге толуктоо зарыл.

180 календардык күндөн ашык убакыттын ичинде акы төлөнүүчү байланыш кызматтарын пайдаланбаган учурда, абоненттин номуру жана анын балансындагы акча каражаттарынын калдыгы жокко чыгарылат.

«Стандарт» тарифтик планында чалууларды жана кошумча кызматтарды тарифтөөдө баалар КНСти эсепке алуу менен, ССти эсепке албастан көрсөтүлгөн.

Белгиленген төлөмдөргө баалар (баштапкы комплект, кошуу үчүн төлөм, баштапкы баланс, тарифтик планды алмаштыруу) бардык салыктарды өз ичине камтыйт.

Абоненттик номур Урунуу циклына ылайык «активдүү  режимде» болгон учурда абонентке байланыш кызматтарына  жетки берилет.

Баштапкы баланска киргизилген  акча каражаттары  байланыш кызматтары үчүн гана сарпталат жана  абонентке кайтарылып берилбейт.

Ушул тарифтик план менен SIM-картаны активдештирүүдө 14 күндүк акысыз мезгили менен «Мобилдик айлык акы» кызматы автоматтык түрдө кошулат. SIM-картаны  активдештирүү учурунда   кошулган кызмат тууралуу SMS-билдирүү келет. 15-күндөн тарта  «Мобилдик айлык акы» кызматы стандарттык шарттарда көрсөтүлө баштайт.

Абоненттерге ыңгайлуу болуш үчүн,  «Стандарт» тарифтик планында «Мен чалдым/Мага чалышты» кызматы ишке киргизилди. Кызмат акысыз көрсөтүлөт.

- «Стандарт» тарифтик планы менен SIM-картаны активдештирүүдө  14 күн акысыз көрсөтүлө турган   «Мобилдик айлык акы» кызматы автоматтык түрдө кошулат. Акысыз мөөнөт аяктагандан кийин  (15-суткадан тарта)  «Мобилдик айлык акы» кызматы стандарттык шарттарда көрсөтүлөт(өз алдынча өчүргөнгө чейин).

- Тарифти кошууда, ага  өтүүдө  же ушул  тарифтик планы менен  SIM-картаны активдештирүүдө  Абонентке 14 сутка акысыз аракет мөөнөтү менен  «Байланышта» кызматы жеткиликтүү болот. Акысыз мөөнөт аяктагандан  кийин  (15- суткадан тарта), «Байланышта» кызматы стандарттык шарттарда (суткасына 1,17 с.) көрсөтүлөт (өз алдынча өчүргөнгө  чейин).  

Ушул тарифтик планга өтүү учурунда  «Байланышта» кызматы номерде кошулган болсо, акысыз мөөнөтү менен  кызматты кайрадан кошуу ишке ашырылбайт.

Тарифти кошууда, ага өтүүдө же бул тарифтик план менен Sim-картаны активдештирүүдө, 13.08.2020-ж.тарта Абонентке 14 сутка акысыз аракет мөөнөтү менен MegaMusic кызматы көрсөтүлөт. Акысыз мөөнөт аяктагандан кийин (15-күндөн тарта) MegaMusic кызматы өз алдынча өчүргөнгө чейин стандарттык шарттарда (1,00 с./суткасына) көрсөтүлө баштайт.

Бул тарифтик планга өткөн учурда MegaMusic кызматы буга чейин кошулган болсо, акысыз мөөнөтү менен кызмат кайрадан кошулбайт.


«Стандарт» тарифтик планында «Безлимитизация» тарифтик опциясынан тышкары, башка бардык опциялар жана кызматтар жеткиликтүү.

Сунушталган кызматтар

 • «Чакыруунун дарегин жаңыртуу»

  кызматы

 • «SMS–кеңешчи»

  кызматы

 • «Номер алмашуу»

  кызматы

 • «Досумдун эсебинен чалуу»

  кызматы