«Mega VIP»

Көңүл бургула, бул архивдеги тариф

Кыргызстандын бардык операторлорунун номурларына чалууга айлык бонустук топтом 

200.0 мүнөт.
 • Сүрөттөлүшү
 • Наркы жана тарифтөөсү
 • Башкаруу буйруулары
 • Эрежелер жана чектөөлөр
 • Жеткиликтүү опциялар жана кызматтар

Көңүл бургула, бул архивдеги тариф

 

Кыргызстан боюнча чалуулар бирдей баада жана өлкөдөгү бардык операторлорунун номурларына чалууга 200 акысыз мүнөттөн турган кошумча бонус.

Кыргызстандын бардык операторлорунун номурларына бирдей баада чалуу жана бардык операторлордун номурларына чалууга айлык 200 акысыз мүнөттөн турган топтомдон пайдалануу мүмкүнчүлүгү,  «Mega VIP» тарифтик планынын өзгөчөлүгү болуп эсептелинет. «Mega VIP» тарифи менен бүткүл өлкө менен баарлашууга өзүңүздү чектебеңиз!  

 • Бонустук топтом

  Кыргызстандын бардык уюлдук операторлоруна чыккан чалуулардын мүнөтү, айына

  200.0
  сом.
 • Кирген чалуулар

  Каалаган операторлордун номурларынан

  0.0
  сом.
 • Чыккан чалуулар

  3 «Сүйүктүү номурга» (50% арзандатуу)

  1.71
  сом.

  Кыргызстандын бардык түйүндөрүнө

  3.42
  сом.

  Эл аралык операторлорунун номурларына

  «Эл аралык байланышка жетки» кызматынын тарифтөөсүнө ылайык.
 • SMS жана MMS

  MMS MegaCom, Beeline, МегаФон (Орусия), Babilon-Mobile (Таджикистан), KCell (Казахстан) номурларына

  2.95
  сом.

  Кыргызстандын уюлдук байланыш операторлорунун номурларына

  1.52
  сом.
 • Интернет-трафик

  3G, GPRS, WAP

  2.95
  сом.
 • Катталаган төлөмдөр

  Айлык абоненттик төлөм

  760.0
  сом.

  Түз номур үчүн айлык төлөм

  380.0
  сом.

«Mega VIP» тарифтик планына өтүү

жабык

Абоненттик төлөм,  айдагы күндөрдүн санына бөлүнгөн күнүмдүк абоненттик төлөмдүн суммасынан кем эмес өлчөмдө, 200 мүнөт топтомунан сүйлөшүлгөн мүнөттөргө барабар чегерилет. Номурда карыздын пайда болушун алдын алуу максатында, айлык абоненттик төлөмдөн жана республикалык түз номур үчүн төлөмүнөн көбүрөөк болгон суммага ар айдын башында балансты толуктоо сунушталат. Республикалык түз номур катары 05555ххххх форматындагы номур эсептелет. Бардык катталган түйүндөрдүн абоненттери үчүн республикалык түз номурларга чалуу акысыз.

Чалууну 0го чыгуу жабык болгон шартта да аткарууга болот.

Кирген жана чыккан чалуулардын наркы жана тарифтөөсү 1 мүнөт үчүн, интернет-трафик 1МВ, SMS жана MMS 1 билдирүү үчүн көрсөтүлгөн.

Кыргызстан боюнча чалуулар 10 секундага чейин, эл аралык багыттар боюнча чалуулар мүнөткө чейин тегеректелет.

3G, GPRS жана WAP-трафиктин тарифтөө кадамы – 100 КВ, WAP-трафиктин тарифтөө кадамы – 10 КВ. Тегеректөө ар бир сессия аяктаган соң көбөйүү жагына жүргүзүлөт. 3G жана GPRS-интернеттен пайдаланып келген абоненттерге интернетке чыгуу үчүн WAP жетки чекитин кошумча тууралоо талап кылынбайт. 3G/GPRS-трафиктин тарифтөөсү үчүн каралган жеңилдиктер WAP-трафиктин тарифтөөсүнө тиешелүү эмес.

Эл аралык операторлордун номурларына чыккан чалуулар мүнөт менен тарифтелет. Эл аралык операторлордун номурларына чыккан чалуулардын наркы  «Эл аралык байланыш» кызматынын үн байланыш үчүн каралган шарттарына ылайык тарифтелет. 

Эл аралык операторлордун номурларына чыккан SMS-билдирүүнүн наркы  «Эл аралык байланыш» кызматынын SMS билдирүүлөр үчүн каралган шарттарына ылайык тарифтелет.

Чыккан жана кирген видеочалуулар MegaCom, Beeline жана О! операторлорунун абоненттеринин номурлары үчүн гана жеткиликтүү жана «Видеочалуу» кызматынын шарттарына ылайык көрсөтүлөт. MegaCom, Beeline жана O! операторлорунун номурларына чыккан видеочалуулардын наркы негизги тарифтик пландын тарифтөөсүнө ылайык  чыккан үн чалууларынын наркы менен бирдей (абонент үн чалууну же видеочалууну бирдей наркта аткара алат).

Абоненттин балансы 0,00 сомго жеткен учурда, акысыз кирген чалуулардан, SMSтен жана Компаниянын тейлөө көрсөтүүчү кызматтарына чыккан чалуулардан тышкары, бардык акы төлөнүүчү чыккан аракеттер (опциялар, топтомдор, акы төлөнүүчү үн чалуулар/SMS/Интернет-сессиялар) чектелет. Акы төлөнүүчү байланыш кызматтарынан кайрадан пайдалануу үчүн балансты оң деңгээлге чейин толуктоо зарыл.

Акы төлөнүүчү кызматтарынан 180 же андан ашык календардык күндүн аралыгында пайдаланбаган учурда, абоненттин номуру өчүрүлөт жана балансындагы акча каражаттарынын калдыгы жокко чыгарылат.

Баалар КНСти жана ССти эсепке алуу менен көрсөтүлгөн.

Абоненттердин урунуу циклына ылайык абоненттик номур «активдүү режимде»  болгон учурда абонентке байланыш кызматтарына жетки берилет.


Сунушталган кызматтар

 • «IVR витрина»

  кызматы

  icon
 • «Маанай»

  кызматы

  icon
 • «Видео», «Балдар» жана «Китеп» порталдары

  кызматы

 • «MegaCom смартфондору»

  кызматы