«АР ДАЙЫМ интернет»

Көңүл бургула, бул архивдеги тариф

Чектөөсүз интернет

0.0 сом*.
 • Сүрөттөлүшү
 • Наркы жана тарифтөөсү
 • Башкаруу буйруулары
 • Эрежелер жана чектөөлөр
 • Жеткиликтүү опциялар жана кызматтар

Көңүл бургула, бул архивдеги тариф

 

Интернет-трафиктин мегабайтынын наркы – 0 сом. Шарттары жөнөкөй, болгону мобилдик эсебиңиз эки жумада бир жолу 100 сомго же андан ашык суммага толукталып  жана балансыңызда 50 сомдон ашык каражаттын ар дайым болуп туруусу зарыл. Акысыз чектөөсүз интернет секундасына 128 Кбит ылдамдыкта берилет. Зарыл болгон учурда, тарифке кошумча интернет топтом кошуп алууга болот. Бул учурда, түйүн ичиндеги мүнөттөрдүн кошумча көлөмү бир күнгө, 7 күнгө жана 14 күнгө берилет.Баланстагы каражаттарды үн байланышы жана  SMSтер үчүн да колдонууга болот.

 

Чектелбеген ылдамдыктагы кошумча топтомдор

Аракет мөөнөтү Наркы (сом) Кошуу буйруусу МБ көлөмү

Түйүн ичиндеги

мүнөттөрдүн көлөмү

1 күн

10

*789*1*2#

150 МБ

-

7 күн

60

*789*7*2#

1200 МБ

100

14 күн

130

*789*14*2#

4000 МБ

400

 

*Көрсөтүлгөн тарифтөө бир жолку төлөм аркылуу балансты 100 сомго же андан ашык суммага 14 күндө 1 жолу толуктаганда аракетте болот. Чектөөсүз интернет баланста 50 сомдон ашык каражат болгон учурда секундасына 128 Кбит ылдамдыкта берилет. Баланс 50 сомдон төмөн болгондо интернет-трафик «АР ДАЙЫМ интернет» тарифинин шарттарына ылайык тарифтелет. Баланстагы акча каражаттарын башка байланыш кызматтары үчүн колдонууга болот.

 • Кирген чалуулар

  КР операторлорунун катталган номуруна кирген чалуунун наркы (түз номурлар үчүн)

  5.0
  сом.

  Белгисиз оператордун номурларынан кирген чалуунун наркы (түз номурлар үчүн)

  3.0
  сом.

  Эл аралык жана КРдин операторлорунун мобилдик номурларынан кирген чалуулар (түз номурлар үчүн)

  0.0
  сом.

  Түз эмес номурлар үчүн бардык кирген чалуулар

  0.0
  сом.
 • Чыккан чалуулар

  MegaCom номурларына

  0.86
  сом.

  Кыргызстандын башка  уюлдук операторлорунун номурларына

  4.9
  сом.

  Кыргызстандын катталган байланыш операторлорунун номурларына

  5.6
  сом.

  Эл аралык операторлордун номурларына

  «Эл аралык байланыш» кызматынын тарифтөөсүнө ылайык.
 • Интернет-трафик

  4G, 3G, GPRS, WAP

  3.0
  сом.
 • SMS жана MMS

  MegaСom номурларына  SMS

  1.0
  сом.

  Кыргызстандын уюлдук байланыш операторлорунун номурларына SMS

  1.0
  сом.

  MegaCom номурларына MMS

  6.0
  сом.
 • Өтүү наркы

  «АР ДАЙЫМ интернет» тарифтик планына өтүү

  95.0
  сом.

 • Башкаруу буйруулары

  «АР ДАЙЫМ интернет» тарифтик планына өтүү

  жабык

  Топтомдордун калдыгын текшерүү

  *789*2#
 • Кошумча топтомдор

  150 мб топтомду 1 күнгө кошуу

  *789*1*2#

  1200 мб жана 100 мүнөт топтомду 7 күнгө кошуу

  *789*7*2#

  4000 мб жана 400 мүнөт топтомду 14 күнгө кошуу

  *789*14*2#

  1 күнгө кошулган топтомду өчүрүү

  *789*1*0#

  7 күнгө кошулган  топтомду өчүрүү

  *789*7*0#

  14 күнгө кошулган  топтомду өчүрүү

  *789*14*0#

«АР ДАЙЫМ интернет» тарифтик планын башка тарифтик планга алмаштырууда, кошумча топтомдордун көлөмдөрү толугу менен сарпталбаса, же  секундасына 128 кб ылдамдыктагы чектөөсүз интернеттин аракет мөөнөтү аяктай элек болсо, бул топтомдор жокко чыгарылат.

Тегеректөө кадамы – 10 секунда.

Балансты бир жолку төлөм аркылуу 100 сомго же андан ашык суммага толуктаган учурда абонентке ылдамдыгы секундасына 128 кб болгон чектөөсүз интернет жеткиликтүү болот. Бул чектөөсүз интернет менен баланстагы каражат 50 сомдон ашык болгон учурда (оң баланста) гана колдонууга болот.

Бир жолку төлөм менен балансты 100 сомго же андан ашык суммага толуктаганда ылдамдыгы секундасына 128 кб чектөөсүз интернеттин аракет мөөнөтү 14 күнгө узартылат.

ТП жана кошумча топтомдордун мөөнөттөрү жана көлөмдөрү топтолбойт.

Чектелген ылдамдыктагы белгиленген көлөмдү колдонууда сизге кошумча топтомду кошуп алуу сунушу менен SMS келет.

Ылдамдыгы секундасына 128 кб чектөөсүз интернет топтому активдүү болгон учурда, баланс 50 сомдон төмөн болсо бул топтом өчүрүлөт, бул учурда тарифтөө тарифтик пландын негизги шарттарына жараша жүргүзүлөт жана топтомдун өчүрүлгөндүгү тууралуу  SMS  маалымдоо келет.

«Ар дайым Интернет» тарифтик планында «Мобилдик которуу» жана «Экинчи дем» кызматтары аркылуу алынган акча каражаттары балансты толуктоо болуп  эсептелбейт жана чектөөсүз интернетти активдештирбейт.

Ылдамдыгы секундасына 128 кб чектөөсүз интернет топтому мөөнөтү боюнча өчүрүлгөнгө бир күн калганда (13-күнү), бул тууралуу сизге  SMS аркылуу маалымдалат.

«АР ДАЙЫМ интернет» ТП боюнча бардык маалымдоолор саат  09:00 дөн 22:00гө чейинки убакыттын аралыгында келет.

Чектөөсүз интернеттин же/жана кошумча топтомдордун көлөмү же  аракет мөнөөтү  аяктаганда МБ, түйүн ичиндеги үн чалууларын  жана SMSтерди тарифтөө «АР ДАЙЫМ интернет» тарифтик планынын негизги тарифтөөсүнө ылайык жүргүзүлөт.

Эл аралык операторлордун номурларына чыккан чалуулар мүнөтүнө тарифтелет.Эл аралык операторлордун номурларына чыккан чалуулардын наркы «Эл аралык байланыш» кызматынын үн байланышын тарифтөө шарттарына ылайык аныкталат.

Аракет мөөнөтү  бирдей болгон кошумча топтомдорду бир убакта кошуу мумкун эмес, бирок аракет мөөнөтү бирдей болбогон кошумча топтомдорду кошууга болот.

Тарифтөө  КНСти эсепке алуу менен, ССти эсепке албастан көрсөтүлгөн. Катталган төлөмдөрдүн өлчөмү бардык салыктарды эсепке алуу менен көрсөтүлгөн.

Аракет мөөнөтү бирдей болбогон бир нече топтомду кошууда, көлөмдөр төмөнкүдөй эрежеде: (артыкчылыктарына жараша) сарпталат: алгач 1 күндүк топтом, андан кийин 7 күндүк топтом,  андан кийин 14 күндүк топтом сарпталат.

Кошумча топтомдорду чектөөсүз акысыз интернет аркетте болгон учурда да кошууга болот.

Кошумча топтомдор боюнча интернеттин көлөмүнүн  95% сарпталган учурда,  топтомдун көлөмүнүн аз калгандыгы тууралуу атайын  SMS аркылуу эскертилет.

Абоненттердин урунуу циклына ылайык абоненттик номур «активдүү режимде»  болгон учурда абонентке байланыш кызматтарына жетки берилет.


«АР ДАЙЫМ интернет» тарифтик планында жеткиликтүү жана жеткиликтүү болбогон бир катар кызматтар жана опциялар бар. Аталган тарифтик планга өтүүдө, шайкеш келбей турган опциялардын аракети токтотулат жана опциялар менен шайкеш келген тарифтик планга өтүүдө кайрадан активдештирүү талап кылынат.

«АР ДАЙЫМ интернет» тарифтик планында «32 ГБ белекке!» акциясы  жеткиликтүү

Сунушталган кызматтар

 • FlirtBox

  кызматы

  icon
 • «Досумдун эсебинен чалуу»

  кызматы

 • «Сен кайдасың?»

  кызматы

 • «Кара тизме»

  кызматы