«Интернет» тарифтик планы 7 күнгө

 • Сүрөттөлүшү
 • Наркы жана тарифтөөсү
 • Башкаруу буйруулары
 • Эрежелер жана чектөөлөр
 • Чектөөсүз интернеттин  эбегейсиз  көлөмдөрү
 • Ар бир топтомдо түйүндөн тышкары мүнөттөр
Топтом Интернет 7 Интернет 7 Max Интернет 7 Чектөөсүз

Абоненттик төлөм, сом

120 сом 160 сом 220 сом
Интернет-трафиктин көлөмү

Максималдуу ылдамдыктагы
8 ГБ

Максималдуу ылдамдыктагы
18 ГБ

ЧЕКТӨӨСҮЗ
Түйүн ичинде, анын ичинде  Z жана Salam бренддеринин номерлерине чыккан чалуулар 500 мүнөт ЧЕКТӨӨСҮЗ ЧЕКТӨӨСҮЗ
КРдин башка мобилдик операторлорунун номерлерине чыккан чалуулар* 5 мүнөт 5 мүнөт 60 мүнөт
Түйүн ичинде, анын ичинде  Z жана Salam бренддеринин номерлерине чыккан  SMSтер 200 SMS ЧЕКТӨӨСҮЗ ЧЕКТӨӨСҮЗ

*«Нур Телеком» (О!бренди), «Скай Мобайл» ЖЧК (Beeline бренди).

 

 • Абоненттик төлөм

  Интернет 7

  120.0
  сом.

  Интернет 7 Max

  160.0
  сом.

  Интернет 7 Чектөөсүз

  220.0
  сом.
 • Абоненттик төлөмдү эсептен чыгаруу чеги

  Интернет 7

  120.0
  сом.

  Интернет 7 Max

  160.0
  сом.

  Интернет 7 Чектөөсүз

  220.0
  сом.
 • ЧЫККАН ЧАЛУУЛАРДЫН БАЗАЛЫК ТАРИФТӨӨСҮ

  «Альфа Телеком» ЖАКтын жана «Салам» соода маркасынын номерлерине чыккан үн жана видео чалуулар,1 мүнөтү үчүн

  0.95
  сом.

  «Альфа Телеком» ЖАКтын жана Кыргызстандын байланыш операторлорунун номерлерине чыккан SMSтер

  0.95
  сом.

  Кыргызстандын мобилдик операторлорунун номерлерине чыккан үн жана видео чалуулар ( «Sky Mobile» ЖЧК, «НУР Телеком» ЖЧК ),1 мүнөтү үчүн

  2.95
  сом.

  Катталган байланыш операторлорунун номерлерине чыккан чалуулар, 1 мүнөтү үчүн

  5.95
  сом.

  Эл аралык операторлордун номерлерине чыккан чалуулар

  «Эл аралык байланыш» кызматынын тарифтөөсүнө ылайык..
 • КИРГЕН ЧАЛУУЛАРДЫН БАЗАЛЫК ТАРИФТӨӨСҮ

  КРдин операторлорунун катталган номерлеринен кирген чалуунун наркы (түз номерлөөсү менен номерлер үчүн), 1 мүнөтү үчүн

  5.0
  сом.

  Аныкталбаган оператордун номерлеринен кирген чалуунун наркы (түз номерлөөсү менен номерлер үчүн), 1 мүнөтү үчүн

  3.0
  сом.

  Түз эмес номерлөөсү менен номерлер үчүн бардык кирген чалуулар, эл аралык жана КРдин мобилдик операторлорунун номерлеринен (түз номерлөөсү менен номерлер үчүн) кирген чалуулар, 1 мүнөтү үчүн

  0.0
  сом.
 • Жана башкалар

  Абоненттик төлөмдүн наркы бардык салыктарды эсепке алуу менен көрсөтүлгөн (КНС жана СС).

  Интернеттин, чыккан чалуулардын жана SMSтердин базалык тарифтөөсүнүн наркы тарифтин алкагында КНСти эсепке алуу менен, ССти эсепке албастан көрсөтүлгөн.

  Маанилүү! Абоненттик төлөм төлөнбөгөн учурда, ошондой эле топтомдун алкагындагы түйүндөн тышкары мүнөттөр сарпталганда, «Интернет 7», «Интернет 7 МАХ» топтомдору боюнча Кыргыз Республикасынын башка уюлдук операторлоруна чыккан чалуулар үчүн 2,95 сом өлчөмүндө түз тарифтөө колдонулат. Түз тарифтөөнүн баалары кошумча нарк салыгын эсепке алуу менен, сатуу салыгын эсепке албастан көрсөтүлөт.

  Абоненттик төлөм төлөнгөн учурда, «ИНТЕРНЕТ 7 ЧЕКТӨӨСҮЗ» топтому боюнча Кыргыз Республикасынын башка уюлдук байланыш операторлоруна чыккан чалууларды 1,00 сом өлчөмүндө түз тарифтөө (кошумча нарк салыгын жана сатуудан алынуучу салыкты эсепке албаганда) колдонулат.

  Сүйлөшүүнүн узактыгы 3 секундага чейин болсо, белгиленген тарифтелбей турган интервалга ылайык, чыккан чалуулардын алгачкы 3 секундасы тарифтелбейт, 4-секундадан тарта чалуу толук көлөмдө тарифтелет (1-сек. баштап).

  Кыргызстан боюнча чалууларды негизги тарифтөөнүн кадамы – 1 секунда.

  Тарифтик планынын топтомдорунун алкагында КРдин аймагы боюнча чалууларды тарифтөө кадамы 10 секунданы түзөт.

  Топтомдор боюнча интернет-трафикти тегеректөө кадамы – 100 КБ.

  Кайра даректөөдө негизги топтом боюнча мүнөттөрдүн көлөмү аракетте болбойт, тарифтөө абоненттин тарифтик планына ылайык жүргүзүлөт.

  Топтомдор роумингде жеткиликтүү эмес.

  .

 • Төмөндөгү буйруулар аркылуу өз алдынча өтүүгө болот

   Интернет 7

  *303*72*1#

  Интернет 7 Max

  *303*73*1#

  Интернет 7 Чектөөсүз

  *303*74*1#
 • Эгерде Сизде “Интернет” тарифтик планынын бири кошулган болсо

  Интернет 7

  *778*72#

  Интернет 7 Max

  *778*73#

  Интернет 7 Чектөөсүз

  *778*74#
 • Жана башкалар

  Топтомдун статусун текшерүү

   

  *778#

  Топтомдор боюнча калдыктарды текшерүү

  *505#

Тарифтик пландын алкагында топтомдор  аракет мөөнөтү (7 сутка) аяктагандан кийин жаңыланат. Топтом саат канчада  кошулган болсо, жаңылоо сутканын ошол убактысында ишке ашат.

Интернет топтомдордон тышкары берилбейт. Топтомдордун аракет мөөнөтү аяктагандан кийин абоненттик төлөм төлөнбөгөн учурда, же болбосо топтом боюнча мүнөттөр жана SMSтер  сарпталса, үн жана SMS кызматтары үчүн тарифтик пландын негизги тарифтөөсү күчүнө кирет, интернетке бөгөт коюлат.

Маанилүү!  Абоненттик төлөм төлөнбөгөн учурда, ошондой эле топтомдун алкагындагы түйүндөн тышкары мүнөттөр сарпталганда, «Интернет 7»,  «Интернет 7 Мах», «Интернет 7 Чектөөсүз” топтомдору боюнча Кыргыз Республикасынын башка уюлдук операторлоруна чыккан чалуулар үчүн  2,95 сом өлчөмүндө түз тарифтөө колдонулат. Түз тарифтөөнүн баалары кошумча нарк салыгын эсепке алуу менен, сатуу салыгын эсепке албастан көрсөтүлөт.

Абоненттик төлөм төлөнгөн учурда, «Интернет 7 Чектөөсүз»  топтому боюнча Кыргыз Республикасынын башка уюлдук байланыш операторлоруна чыккан чалууларды 1,00 сом өлчөмүндө түз тарифтөө (кошумча нарк салыгын жана сатуудан алынуучу салыкты эсепке албаганда) колдонулат.

Интернетти үзгүлтүксүз колдонууну камсыз кылуу максатында, «Интернет 7 Аймактык», «Интернет 7 Эконом» жана  «Интернет 7 Мах»  топтомдорунун алкагында интернет-трафиктин көлөмү сарпталган учурда, 20 сомго «Кошумча 1ГБ Интернет” топтому автоматтык түрдө кошулат. 1 ГБ кошумча интернеттин  көлөмү аяктаганда, топтом жаңыланат. Кызматты өчүрүү: *898*0#.

Топтом USSD-буйруусу аркылуу абонент тарабынан мөөнөтүнөн мурда  кошулган учурда, же болбосо топтомдордун аракет мөөнөтү аяктаганда, Абонентте сарпталбай калган интернет-трафиктин калдыгы бар болсо, баланста топтомду жаңылоо үчүн жетиштүү сумма болгондо, топтом боюнча интернет-трафиктин калдыгы которулат жана жаңы топтом менен суммаланат, интернет-трафиктин которулган көлөмү жаңы топтомдун көлөмүнөн ашпоосу керек.

Эгерде топтомдордун  колдонуу мөөнөтү аяктагандан кийин (7 сутка) баланста топтомду жаңылоого каражат жетишсиз болсо, анда  интернет-трафиктин калдыктары  жокко чыгарылат.

«Интернет 7» топтомунда Wi-Fi аркылуу интернет таратуу жеткиликтүү эмес, бул топтомдо Wi-Fi аркылуу интернет таратуу «Wi-Fi таратуу» акы төлөнүүчү кызматын кошууда гана жеткиликтүү болот. Кызматты кошуу: *776#.

Эгерде негизги топтомдо интернет таратуу жеткиликтүү эмес болсо, кошумча интернет опциясын кошкондо да интернет таратылбайт. Интернетти телефонуңуз аркылуу таратуу үчүн, "Wi-Fi таратуу" кызматын кошуу керек.

Түйүн  ичинде мүнөттөр жана SMS-билдирүүлөр эч бир  шартта суммаланбайт. 

Чексиз тармак ичиндеги SMS - бул суткасына 200 SMSтен берилген топтом

Топтомду алмаштырганда,  интернет-трафиктин калдыктары которулбайт.

Интернет-трафиктин ылдамдыгы  трафикти адилеттүү колдонуу саясатына ылайык аныкталат (FUP).

*Абоненттерге ыңгайлуу болуш үчүн, «Интернет» тарифинин алкагында негизги топтомду кошуу же жаңылоо үчүн каражат жетишсиз болгон учурда, негизги тарифтөөнү болтурбоо үчүн наркы 20 сом болгон суткалык топтом кошулат жана бөлүүсүз жана чектөөсүз 2ГБ, тариф ичинде чектөөсүз чалуулар, түйүн ичинде 200 мүнөт жана 20 SMS, КРдин башка уюлдук операторлорунун номерлерине чалуу үчүн 1 мүнөт (баланста 20,01 сомдон кем эмес каражат болгондо) берилет. Суткалык топтомду Сатуу жана тейлөө борборлоруна кайрылуу же *500 номерине чалуу аркылуу өчүрүүгө болот, бул учурда негизги абоненттик төлөмдү төлөө үчүн баланста каражат жетишсиз болгондо суткалык топтом кошулбайт. Негизги топтомду жаңылоо үчүн балансты абоненттик төлөмдү эсептен чыгаруу үчүн жетиштүү суммага толуктоо зарыл. Бул учурда суткалык топтомдун калдыктары күйүп кетет.

Абоненттик төлөмдү эсептен чыгаруу чеги  топтомго жараша  120,00; 160,00 жана 220,00 сомду түзөт.

Fair Usage Policy (FUP) тарифте компаниянын бардык абоненттеринин интернеттен ыңгайлуу пайдалануусун камсыздоо үчүн колдонулат жана жүктөм ашыкча болгон учурда түйүндүн ресурстарын адилеттүү бөлүштүрүүгө шарт түзөт. Эгерде эсептешүү мезгилинин  ичинде (абоненттик төлөм акыркы жолу алынган күндөн тарта) абонент интернеттин өзгөчө чоң көлөмүн колдонуп жана башка абоненттер үчүн ыңгайсыздыктарды жаратса, система абоненттик төлөм кийинки жолу алынганга  чейин (эсептешүү мезгилинин аягына чейин) интернетке кирүү ылдамдыгын азайтат. Кезектеги абоненттик төлөм алынган күндөн тарта интернетке кирүү мүмкүнчүлүгү автоматтык түрдө калыбына келтирилет.

Мындай ыкма түйүндүн ресурстарын абоненттердин ортосунда бирдей бөлүштүрүүнү шарттайт жана мүмкүн болгон жогорку ылдамдык камсыздалат.

Тарифтик пландын урунуу циклы стандарттык шарттарга ылайык аныкталат: https://www.megacom.kg/pages/zhiznennyy-tsikl-abonentov?locale=kg

Кайра даректөөдө негизги топтомдор боюнча мүнөттөрдүн көлөмү аракетте болбойт, тарифтөө абоненттин тарифтик планына жараша жүргүзүлөт.

Тарифти кошууда, тарифке өтүүдө же аталган тарифтик план менен SIM-картаны активдештирүүдө  Абонентке 14 сутка акысыз аракет мөөнөтү менен  «Байланышта» кызматы көрсөтүлөт. Акысыз мөөнөт аяктагандан кийин  (15-суткадан тарта ), «Байланышта» кызматы абонент өзү өчүргөнгө чейин стандарттык шарттарда (суткасына 1,17 сом, сатуу салыгысыз) көрсөтүлө баштайт.

Бул тарифтик планга өтүүдө «Байланышта» кызматы номерде кошулган болсо, акысыз аракет мөөнөтү менен кызматты кайрадан кошууга мүмкүн болбойт.

Тарифти кошууда, тарифке өтүүдө же аталган тарифтик план менен SIM-картаны активдештирүүдө   Абонентке 14 сутка акысыз аракет мөөнөтү менен MegaMusic  кызматы көрсөтүлөт. Акысыз мөөнөт аяктагандан кийин (15-суткадан тарта ),   MegaMusic абонент өзү өчүргөнгө чейин стандарттык шарттарда (суткасына 1,00 сом, сатуу салыгысыз) көрсөтүлө баштайт.

Бул тарифтик планга өтүүдө MegaMusic кызматы номерде кошулган болсо, акысыз аракет мөөнөтү менен кызматты кайрадан кошууга мүмкүн болбойт.

P2P (торрент) жана  FTP файл алмаштыруу түйүндөрүнөн жүктөө ылдамдыгы чектелген.

Көңүл буруңуз! Сиз тандаган топтомду кошуу үчүн SIM-картаны активдештирүүдө, толуктоо  суммасына  башка топтомду кошууну  болтурбоо үчүн, топтомдун абоненттик төлөмүнүн өлчөмүнөн 1 сомдон  5 сомго чейин ашыкча болгон суммага балансты толуктоо талап кылынат. Кошулгандан кийин, топтом стандарттык шарттарда иштейт.

Топтомдун абоненттик төлөмү бардык салыктарды эсепке алуу менен көрсөтүлгөн (КНС жана СС).

Тарифтин  алкагында  Интернеттин, чыккан чалуулардын жана SMSтердин  базалык тарифтөө наркы кошумча нарк салыгын эсепке алуу менен, сатуу салыгын эсепке албастан көрсөтүлгөн.


Сунушталган кызматтар

 • MegaCom Wi-Fi (КМТУ)

  кызматы

 • «Абадагы байланыш»

  кызматы

 • «Mega БОНУС»

  кызматы

 • «Роуминг»

  кызматы