Төлөмдөрдү кабыл алуу түйүндөрү

Сунушталган кызматтар

 • «Номурду кайрадан каттоо»

  кызматы

 • «Кийин төлөнүүчү Интернет роуминг»

  кызматы

 • «SIM-картаны каттоо»

  кызматы

 • «Видео» порталы

  кызматы