Төлөмдөрдү кабыл алуу түйүндөрү

Сунушталган кызматтар

 • «USSD-меню: Мобилдик портал»

  кызматы

 • «Ачык эсеп. Эскертүү чеги»

  кызматы

 • «Видео», «Балдарга» жана «Китеп» порталдары

  кызматы

 • «Бактылуу SMSтер»

  кызматы