Төлөмдөрдү кабыл алуу түйүндөрү

 • «КЫРТЕЛСАТ» ЖЧК төлөм терминалдары

 • «ОСМП» ЖЧК төлөм терминалдары

 • «M&TC» ЖЧК төлөм терминалдары

Сунушталган кызматтар

 • «Балдар кайда?»

  кызматы

 • "Телефон кайда?"

  кызматы

 • «Ким чалды?»

  кызматы

 • «SMS2ICQ жана ICQ2SMS»

  кызматы