Төлөм

 • Тейлөө кызматтарын төлөө

 • Банк которуусу аркылуу төлөм жүргүзүү

 • Төлөмдөрдү кабыл алуу түйүндөрү

Сунушталган кызматтар

 • «Даректөөгө тыюу салуу»

  кызматы

 • «Киоск»

  кызматы

 • «Кийин төлөнүүчү роуминг»

  кызматы

 • Онлайн-кинотеатр START

  кызматы