Төлөм

 • Тейлөө кызматтарын төлөө

 • Банк которуусу аркылуу төлөө

 • Төлөмдөрдү кабыл алуу түйүндөрү

Сунушталган кызматтар

 • «SMS2E-MAIL жана E-MAIL2SMS»

  кызматы

 • «Бактылуу SMSтер»

  кызматы

 • «Жакын адамдар»

  кызматы

 • «Шайыр чалуу»

  кызматы

  icon