«Альфа Телеком» ЖАКтын сапат жаатындагы саясаты

«Альфа Телеком» ЖАК компаниясы (MegaCom брендиндеги) – Кыргыз республикасынын телекоммуникация базарындагы,  көчмө радиотелефон байланыш кызматтарын GSM/WCDMA/UMTS/LTE стандартында көрсөтүүчү компания. Сапаттык менеджмент тармагы маалымат берүү жана электр байланыш кызматтарын көрсөтүү жаатында колдонулат.   

Үйдө, жумушта же  жолдо болгон учуруңузда биздин кызматтардан колдонсоңүз болот. Биз сапаттуу кызматтарды сунуштайбыз жана ар бир кыргызстандык үчүн ишенимдүү санарип өнөктөш боло алабыз.

Компанияда кардарларыбыздын ой-тилегин алдын ала билүү  жана аныктоо менен кызматтардын сапаттын жакшыртуу принцибин колдонуу менен, Компаниянын Жетекчилиги өзүнө милдеттемелерди алат:

  1. Башкаруу тармагынын натыйжалуулугун ар дайым жогорулатуу жана аны колдонулуучу талаптарга ылайыктыгын камсыздоо;
  2. Жумуштун жүрүү жараянын, кардарларды тейлөөнү жана кызматтардын ар кыл түрлөрүн жакшыртуу жана өнүктүрүү;
  3. Өз ара пайдалуу жана узак мөөнөттүү мамилелерди бекемдөө жана өнүктүрүү үчүн баардык кызыкдар болгон тарптардын (кардарлар, коом, өнөктөштөр) талаптарын эске алуу жана канааттандыруу;
  4. Коюлган максаттарга эффективдүү жетүү үчүн кызматкерлердин эмгекке, лидерликке умтулуусун, компетенттүүлүгүн жогорулатуу жана риск-багыттагы ой жүгүртүүсүн тарбиялоо;
  5. Көрсөтүлүүчү кызматтардын сапатын ар дайым жогорулатуу үчүн жумуштун жүрүшүнө тынымсыз мониторинг, көзөмөлдөө жана талдоо жүргүзүү;
  6. Компаниянын туруктуу өнүгүүсүнө өбөлгө түзүүчү жаңы технологиялык жана башкаруучулук чечимдерин киргизүү;
  7. Өндүрүмдүн сапатын жоготпостон рискти, чыгымдарды жана чыгашаларды кыскартуу;
  8. Телекоммуникациялык кызматтар жаатына байланышы бар багыттарды өздөштүрүү жана лидерликти бекемдөө. Бул жааттагы атаандаштыктын артыкчылыгынын маанилүүлүгүн – биз ишке киргизген кызматтардын дүйнөлүк деңгээлге жеткирүү үчүн чечүүчү шарттарынын бири катары көрөбүз.  

Компанияга алынган милдеттемелердин ишке ашуусу мамлекетибиздин бюджетине каражаттардын тынымсыз түшүп туруусун камсыз кылуу менен өлкөбүздүн экономикасынын өнүгүүсүнө чоң салымын кошуп келет.

Компаниянын жетекчилиги ушул Саясаттын ишке ашуусуна каражаттарды өз учурунда бөлүп берүүгө милдеттемени өзүнө алат.

Компаниянын ар бир кызматкери өз ишинде Саясаттын жобосун колдонуусуна жана кабыл алуусуна кепилдик берет.