«Бонус үчүн модем» акциясы

MegaComдун «Mega БОНУС!» лоялдуулук программасынын бонустары, жеке жана корпоративдик абоненттерге MegaCom компаниясынын USB-модемдерин сатып алууда жеңилдик алууга шарт түзөт.

Интернет-модемди жеңилдетилген баада алуу үчүн, абонент - «Mega БОНУС!» лоялдуулук программасынын катышуучусу төмөнкү аракеттерди аткарышы зарыл:

  • Учурдагы бонустук баланстын санын текшерүү үчүн *5555*2# кыска USSD-буйруусун терүү.
  • Эгерде бонустук эсептеги баллдардын жалпы саны 400 бонустук баллдан кем эмес болсо, абонент «Mega БОНУС» лоялдуулук программасынын баллдарын алмаштыруу аркылуу, тейлөө борбордон USB-модемди сатып алууда жеңилдик ала алат.
Интернет-модемге жеңилдик берүү шарттары «Mega БОНУС» программасынын бонустук баллдарынын саны  USB-модемге берилген жеңилдик Жеңилдик берилгенден кийинки USB-модемдин наркы
Абонент баланстагы баллдардын санына жараша модемге берилген жеңилдикти тандоосу жана сатып алууда баллдарды жеңилдикке алмаштыруусу зарыл. 400 балл 200 сом 1 000 сом
800 балл 400 сом 800 сом
1 200 балл 600 сом 600 сом

«Mega БОНУС!» акциясын өткөрүү мөөнөтү 2013-жылдын 15-сентябрынан 2014-жылдын 11-март айына (кошо эсептегенде) чейин чектелген.
«Mega БОНУС!» программасы боюнча 400, 600 жана андан көп баллдары бар болгон абонент 2, 3 жана андан көп бир нече модемди сатып алууда жеңилдик ала албайт.
Абонент модемди сатып алууда баллдарды өз номурунун эсебинен чыгарууда гана үч сценарий боюнча жеңилдик ала алат.