Перейти на новый сайт


«Байланыш үчүн алдын ала акы төлө жана белекке ээ бол» акциясы

Жалпы маалымат

«Суперыңгайлуу 345», «Суперыңгайлуу 395», «Суперыңгайлуу 595» жана «Суперыңгайлуу премиум 795» топтомдору боюнча бир жолку абоненттик төлөм 6 же 12 айга алдын-ала төлөнсө, Сатуу жана  тейлөө борборунда жана Фирмалык салондорунда  жеке абоненттерге  «Күмүш» , «Алтын» же «Платина 7500» акы төлөнүүчү категориясынын номерлери акысыз берилет (тандалган топтомго жараша).

Топтомдордун наркы жана номердин категориясы

6 ай үчүн бир жолку төлөм жүргүзүүдөгү топтомдордун наркы

Топтомдун аталышы

6 ай үчүн абоненттик төлөм (180 календ. күн), сом

Абоненттик төлөмдү эсептен
чыгаруу чеги, сом

Номердин категориясы

Суперыңгайлуу 345

2070,00

2070,01

«Күмүш»

Суперыңгайлуу 395

2370,00

2370,01

«Күмүш»

Суперыңгайлуу премиум 595

3570,00

3570,01

«Алтын», «Күмүш»

Суперыңгайлуу премиум 795

4770,00

4770,01

«Платина», «Алтын», «Күмүш»

 

12 ай үчүн бир жолку төлөм жүргүзүүдөгу топтомдордун наркы

Топтомдун аталышы

12 ай үчүн абоненттик төлөм (360 календ. күн), сом

Абоненттик төлөмдү эсептен
чыгаруу чеги, сом

Номердин категориясы

Суперыңгайлуу 345

4140,00

4140,01

«Платина», «Алтын», «Күмүш»

Суперыңгайлуу 395

4740,00

4740,01

«Платина», «Алтын», «Күмүш»

Суперыңгайлуу премиум 595

7140,00

7140,01

«Платина», «Алтын», «Күмүш»

Суперыңгайлуу премиум 795

9540,00

9540,01

«Платина», «Алтын», «Күмүш»

Маанилүү! Баалар КНСти жана ССти эсепке алуу менен көрсөтүлгөн.

Эрежелер жана чектөөлөр

  1. Акы төлөнүүчү  категориянын  номери «Суперыңгайлуу 345», «Суперыңгайлуу 395», «Суперыңгайлуу 595» жана «Суперыңгайлуу премиум 795» топтомдорунун бирин бир жолку төлөм менен алдын-ала 6 айга (180 календардык күн) же 12 айга (360 календардык күн)  кошуп алган абоненттерге гана акысыз берилет.
  2. 6 же 12 айга  акы төлөнгөн бир топтом үчүн бир абонентке, тандалган топтомго жараша, акы төлөнүүчү категориянын бир гана номери берилет.
  3. 6 же 12 айга акы төлөнгөн алдын ала төлөмдөрү менен топтомдор стандарттуу шарттарда аракетте болот. Төлөнгөн мөөнөт (180 же 360 күн өткөндө) аяктаганда, топтомду кийинки жаңылоо абоненттин топтому 30 күндүн ичинде стандарттуу шарттарда активдештирилгенде жүргүзүлөт, андан кийин ар бир 30 күндө бир абон.төлөм алынып турат. Маселен, абонент  АТ=2370 сом төлөө менен  «Суперыңгайлуу 395» топтомун номерге  6 айга  кошуп алды дейли. 180 календардык күн өткөндөн кийин, 181-күнү абонент башында кошулган стандарттуу «Суперыңгайлуу 395» 30 күндүк топтомуна автоматтык түрдө өтөт. Эгерде абонент  башында «Суперыңгайлуу 595» топтомун  12 айга кошкон болсо, 360 күн өткөндөн кийин, абонент стандарттуу «Суперыңгайлуу 595» 30 күндүк топтомуна ( 30 күнгө АТ=595 сом) өтөт.
  4. Суткалык топтомдорду кошуу жана «Суперыңгайлуу 345», «Суперыңгайлуу 395», «Суперыңгайлуу 595» жана  «Суперыңгайлуу премиум 795» топтомдорун мөөнөтүнөн мурда жаңылоо алдан ала төлөнгөн мөөнөттүн  ичинде  жеткиликтүү болбойт.
  5.  Эгерде ушул акциянын алкагында абонент байланыш кызматтарын колдонуудан   баш тартса жана төлөнгөн мезгил үчүн акча каражаттарын кайтарып берүүнү талап кылса, Оператор абонент тарабынан төлөнгөн төлөмдүн суммасынан абонент алган акы төлөнүүчү категория номеринин наркын (Оператордун прейскурантында көрсөтүлгөн баада, жеңилдикти эсепке албастан) жана / же иш жүзүндө көрсөтүлгөн кызматтардын наркын кармап калат. Кармап калуудан кийинки сумманын калдыгы  абонентке кайтарылып берилет.