Опциялар

 • «Чексиз түн»

  опциясы

 • «SMS Баарлашуу»

  опциясы

 • «SMS Марафон»

  опциясы

 • «INSIDE» түркүмүндөгү SMS топтомдор

  опциясы

 • «5ти карма!»

  опциясы

 • «INSIDE» түркүмүндөгү MMS топтомдор

  опциясы

 • «Визуалдык»

  опциясы

Сунушталган кызматтар

 • «Автотөлөм»

  кызматы

 • «0 абалында чал +»

  кызматы

 • «SIM-меню»

  кызматы

 • «Даректөөгө тыюу салуу»

  кызматы