Опциялар

 • Түйүн ичиндеги мүнөттөр топтомдору

  опциясы

 • Түйүн ичиндеги SMS топтомдору

  опциясы

 • «Чексиз түн»

  опциясы

Сунушталган кызматтар

 • «I’m OK»

  кызматы

  im OK 1
 • Услуга «Я звонил/Мне звонили»

  кызматы

 • Конференц-байланыш

  кызматы

 • «Экинчи дем»

  кызматы