Жаңылыктар

Сунушталган кызматтар

 • «SIM-картаны алмаштыруу жана калыбына келтирүү»

  кызматы

 • «Жакын адамдар»

  кызматы

 • «Байланышта»

  кызматы

 • «Үн почтасы»

  кызматы