«Мүмкүнчүлүгүңдү колдон чыгарба»
кызыктыруучу лотереясынын шарттары

1. Лотереянын аталышы

«Мүмкүнчүлүгүңдү колдон чыгарба» кызыктыруучу лотереясы (мындан ары − Лотерея)

2. Лотереянын сүрөттөлүшү:

«Мүмкүнчүлүгүңдү колдон чыгарба» «Альфа Телеком» ЖАК (мындан ары – Уюштуруучу) тарабынан, «ОРГТЕХСТРОЙ» курулуш компаниясы менен биргеликте өткөрүлүүчү кызыктыруучу лотерея болуп саналат. Аталган Лотереянын алкагында Абоненттер телефондун балансы аркылуу MegaPay мобилдик капчыгынын жардамы менен белгилүү бир иш-аракеттерди аткаргандыгы жана кызматтар үчүн акы төлөгөндүгү үчүн баллдарды алышат. Баллдардын зарыл болгон саны топтолгондо, баллдар байгелерди ойнотууга катышуу үчүн лотереялык купондорго алмаштырылат.

3. Лотереянын уюштуруучуларынын аталышы (жайгашкан жери, банк реквизиттери, салык төлөөчүнүн идентификациялык номери):

Лотереянын уюштуруучулары:

Лотереянын уюштуруучусу − «Альфа Телеком» ЖАК (MegaCom), катталган дареги: 720011, Бишкек ш., Сүйүмбаев көч., 123. СИН (ИНН) 00406200910059, эсеп-кысап эсеби 1091820182530113 «Оптима Банк» ААКтын Бишкек борбордук филиалы БИК 109018

«Оргтехстрой» ААК, катталган дареги: 720031, Бишкек ш., Горький көч. 1. СИН (ИНН) 01111199810062, эсеп-кысап эсеби. 11212810001451, БИК 112001

Лотерея боюнча өнөктөш: «Газпром нефть Азия» ЖЧК

Юридикалык жана иш жүзүндөгү дареги: Бишкек ш., 8-кичирайону 28 а, СИН(ИНН) 02106200610072

«Питанга» ЖЧК, Чүй пр. 110/1 дареги боюнча катталган 0403201910110.

4. Лотереянын катышуучуларына лотереяга катышуу эрежелерин жана байге фондун ойнотуунун натыйжаларын маалымдоо тартиби:

Лотерея, ага катышуу эрежелеринин жайгаштырылышы:

- MegaPay мобилдик тиркемесинде;
- www.megacom.kg расмий сайтында;
- Компаниянын жарнамалык-маалымат материалдарында (баракчалар, сүрөттөр, кермелер, видео-роликтер).

5. Лотереяны өткөрүү мөөнөтү

2020-жылдын 6-мартынан 30-ноябрына чейин

6. Лотереяга катышуу эрежелери

6.1. Лотереяга катышуу үчүн «Альфа Телеком» ЖАКтын абоненти MegaPay Мобилдик тиркемесине катталуусу жана «Кыргызмобайлкомпани» (мындан ары КМК) төлөм уюму аркылуу MegaPay тиркемесинде жеткиликтүү болгон кызматтар үчүн акы төлөөсү зарыл.

6.2. Лотерея башталган күнгө чейин MegaPay тиркемесинде катталган жана «КМК» аркылуу MegaPay кызматтары менен колдонуп келген абоненттер автоматтык түрдө Лотереянын катышуучусу боло алышат жана 4 000 балл алышат.

6.3. MegaPay тиркемесин колдонуу менен белгилүү бир иш-аракеттерди аткарууда, жана да MegaPay тиркемесинде жеткиликтүү болгон кызматтар үчүн акы төлөөдө (КРдин уюлдук операторлорунун кызматтарынан тышкары), төлөм кызмат көрсөтүүчү тарабынан тастыкталган учурда төлөмдүн суммасына (комиссияны эсепке албастан көбөйүү жагына тегеректөө эрежесине шайкеш) барабар болгон өлчөмдөгү баллдар эсептелет. (Маселен: 251 сом төлөнгөн учурда 252 балл берилет. 5 сомдон кем суммада жүргүзүлгөн төлөм үчүн − баллдар эсептелбейт).

6.4. Топтолгон баллдар зарыл болгон санга жеткенде автоматтык түрдө электрондук лотереялык билеттерге (мындан ары − «Лотереялык купон» же «Купон») алмаштырылат, тактап айтканда:

2000 балл = 1 электрондук Лотереялык купонго барабар.

6.5. Топтолгон балдардын, лотереялык купондордун санын жана алардын сериялык номерлерин абонент MegaPay мобилдик тиркемесинин «Акциялар» бөлүмүнөн текшерип турса болот.

6.6. Лотереялык купондор MegaPay тиркемесинде катталган абонент-катышуучунун абоненттик номерине берилет. «Номерди алмаштыруу» же «Номер алмашуу» кызматы аркылуу номерди алмаштырууда, топтолгон баллдар жана купондор жаңы абоненттик номерге которулбайт.

6.7. MegaPay тиркемесинде катталган абоненттик номерге «Альфа Телеком» ЖАК менен Байланыш кызматтарын көрсөтүү келишимин түзгөн 18 жашка толгон аракетке жарамдуу жак (КРдин жараны) лотереянын катышуучусу боло алат.

6.8. Лотереяга төмөндөгүлөр катыша албайт жана утушка ээ боло албайт:

 • 18 жашка толо элек КРдин жарандары;
 • Лотереянын Уюштуруучуларынын − «Альфа Телеком» ЖАКтын жана  «Оргтехстрой» ААКтын, MegaPay кызматын көрсөтүү боюнча алардын өнөктөшүнүн − «Кыргызмобайлкомпани» ЖЧКнын, «Газпром нефть Азия» ЖЧКнын, «Питанга» ЖЧКнын кызматкерлери, алардын жакын туугандары жана Уюштуруучулар менен аффилирленген жактар;
 • Уюштуруучунун корпоративдик абоненттери. Өздүк эсебинде 1ден ашык номер катталган жеке тейлөө формасында тейленген абоненттер. «Өз кишилер», «Кызматтык», «Z», «иZи» тарифтик планынын абоненттери.

7. Лотереялык билеттин баасы

Лотереяга катышуу үчүн өзүнчө төлөм алынбайт.

8. Лотереялык билеттерди жайылтуунун тартиби.

Лотереялык билеттер (купондор) Лотереянын катышуучуларына топтолгон баллдардын ордуна эсептелет/берилет, тактап айтканда: 2000 балл = 1 лотереялык билет (купон). Баллдарды берүү жана баллдарды купондорго алмаштыруу MegaPay мобилдик капчыгы аркылуу төлөм жүргүзүү жана белгилүү аракеттерди аткаруу (5 сом же андан көп суммага) үчүн баллдар топтолгон учурда ишке ашырылат (телефондун балансынын жардамы менен «Кыргызмобайлкомпани» ЖЧК төлөм уюму аркылуу 2- тиркемеде көрсөтүлгөн аракеттер).

Лотереялык билет 12 орундуу сандан турат.

Ар бир Лотереялык билет уникалдуу, кайталангыс, туш келди тандоо жолу менен түзүлгөн. Абонентке берилүүчү Купон түзүлгөн купондордун ичинен туш келди тандалат.

Лотереялык билеттерге катышуу катар номери утуш оюну башталганга чейин 5 календардык күндөн кем эмес убакытта ыйгарылат.

Лотереялык билетке ыйгарылган катар номери тууралуу катышуучу Уюштуруучунун расмий сайтынан билсе болот. Катар номерлердин тизмеси Уюштуруучу тарабынан түзүлөт жана ар бир утуш оюнуна жайгаштырылат (утуш оюну өткөрүлгөнгө чейин 5 календардык күндөн кем эмес убакытта). Жайгаштырылгандан кийин катар номерлердин тизмесине түзөтүү киргизүүгө болбойт.

Түзүлгөн бардык электрондук билеттер катышуучуларга берилген учурда, Уюштуруучу зарыл болгон сандагы кошумча электрондук лотереялык билеттерди түзөт.

Берилген электрондук билеттер жана баллдар төмөндөгү учурларда калыбына келтирүү укугусуз жокко чыгарылат:

- эгерде абонент кара тизмеге* экиден көп жолу түшсө;
- баллдардын/купондордун жасалма экендиги аныкталган учурда;
- Уюштуруучу менен түзүлгөн Байланыш кызматтарын көрсөтүү келишимин бузган учурда;
- «жеке» биллингдик топтон «корпоративдик» топко өтүүдө;
- тарифтик планды «Кызматтык», «Өз кишилер», «Z», «IZI» серияларына алмаштыррууда.

*Эгерде абонент 7 календардык күндүн ичинде 3төн ашык жолу төлөмдөн баш тартса, же болбосо 15 000 сомдон ашык суммада төлөмдөн баш тартса, ал автоматтык түрдө 14 күнгө кара тизмеге түшөт жана бул мезгилдин ичинде ага баллдар эсептелбейт.

9. Лотереянын байге фонду

9.1. Лотереянын алкагында 9 ай сайын ойнотулуучу утуш оюну жана Лотереянын мөөнөтүнүн соңунда Башкы байге ойнотулат.

9.2. Байге фонду

Байгенин аталышы

Байгелердин саны

Уюштуруучу/байге берүүчү−Лотерея боюнча өнөктөш

1.

«Оргтехстрой» ААКтын курулуп жаткан «Лазурит» турак жай комплексинен 1 бөлмөлүү батир алууга тастыктама *** Жайгашкан дареги: Кыргыз Республикасы, Ысык-Көл обл., Ысык-Көл району, Чок-Тал айылы, «Лазурный берег» эс алуу үйү, 5-кабат, аянты: 55,70 чарчы метр. Объект 2022-жылдын 4-кварталында ишке киргизилет.

1

 «ОРГТЕХСТРОЙ» ААК

2.

 «Алтын» категориясындагы абоненттик номерге ээ болууга тастыктама 

50

 «Альфа Телеком» ЖАК

3.

Бир жылга чектөөсүз интернет

50

 «Альфа Телеком» ЖАК

4.

G-drive 95 күйүүчү майынын 100 литрине тастыктама

90

«Газпром нефть Азия» ЖЧК

5.

«ОРГТЕХСТРОЙ» ААКтан батир сатып алууга 200 000 сом өлчөмүндөгү арзандатуучу тастыктамалар

10

«ОРГТЕХСТРОЙ» ААК

6.

 «ОРГТЕХСТРОЙ» ААКтан батир сатып алууга 400 000 сом өлчөмүндөгү арзандатуучу тастыктамалар

10

«ОРГТЕХСТРОЙ» ААК

7.

 Izishop онлайн дүкөнүндө бренд кийимдерди алууга тастыктамалар

20

 «Питанга» ЖЧК

8.

Жалпы сумма

9.3. Байге наркынын акчалай эквиваленти берилбейт.

10. Утуш оюндары боюнча байге фондун бөлүштүрүү

I. Байгелерди ай сайын ойнотуу:

 1. «Алтын» категориясындагы абоненттик номер.
 2. Бир жылга чектөөсүз интернет.
 3. Izishop онлайн дүкөнүндө бренд кийимдерди алууга тастыктамалар.
 4. "Газпромнефть" АЗС G-drive 95 күйүүчү майынын (бензин) 100 литрине тастыктама.
 5. «Оргтехстрой» ААКтан батир сатып алууга арзандатуучу тастыктама* ( 200 000 сом).
 6. «Оргтехстрой» ААКтан батир сатып алууга арзандатуучу тастыктама* (400 000 сом).

II. Башкы байгени ойнотуу:

 1. «Оргтехстрой» ААКтын курулуп жаткан «Лазурит» турак жай комплексинен 1 бөлмөлүү батир алууга («ачкычка чейин») тастыктама *** Жайгашкан дареги: Кыргыз Республикасы, Ысык-Көл обл., Ысык-Көл району, Чок-Тал айылы, «Лазурный берег» эс алуу үйү, 5-кабат.

*** Батир алуу тастыктамасы энчилүү. Тастыктама тапшырылгандан кийин, жеңүүчү «Оргтехкурулуш» ААКтын кассасына киреше салыгын төлөгөн шартта, 1 айдын ичинде тастыктамага ээ болгон жеңүүчү менен батирди сатуу/сатып алуу боюнча алдын ала келишимге кол коюлат.

«Ачкычка чейин» деген түшүнүк төмөндөгүдөй чечмеленет:

Батир Жеңүүчүгө турмуш-тиричилик техникаларысыз (сыналгы, муздаткыч ж.б.) берилет жана төмөндөгүлөр менен жабдылат:

- 220 вольт чыңалуудагы энергия менен камсыздоо системасы;
- муздак суу менен камсыздоо системасы;
- канализация системасы;
- пластикалык терезелердин жана эшиктердин профилдери, айнектелген терезе;
- жылуулук системасы (конвекторлор);
- сан. түйүндөрдөгү жылууланган жертамандар;
- сантехника (унитаз, жуунма, чайынма кабина, кафель);
- шыбалган дубалдар.

11. Утуш оюндарын өткөрүү тартиби:

Утуш оюндары өткөрүлүүчү күн (дата):

#

Утуш оюнунун түрү

Көрсөтүлгөн мезгилдин ичинде берилген купондор катышат:

Купондордун катар номерлери менен тизмени жайгаштыруу күнү

Ойнотулуучу күн

1

Ай сайын 1

06.03.2020 -31.03.2020

06.04.2020

10.04.2020

2

Ай сайын 2

06.03.2020 -30.04.2020

04.05.2020

08.05.2020

3

Ай сайын 3

06.03.2020 -31.05.2020

01.06.2020

05.06.2020

4

 Ай сайын 4

06.03.2020 -30.06.2020

03.07.2020

10.07.2020

5

 Ай сайын 5

06.03.2020 -31.07.2020

03.08.2020

07.08.2020

6

Ай сайын 6

06.03.2020 -31.08.2020

01.09.2020

04.09.2020

7

Ай сайын 7

06.03.2020 -30.09.2020

02.10.2020

09.10.2020

8

 Ай сайын 8

06.03.2020-31.10.2020

02.11.2020

06.11.2020

9

Ай сайын 9

06.03.2020-30.11.2020

02.12.2020

11.12.2020

10

Башкы байге

06.03.2020-31.11.2020

02.12.2020

11.12.2020

Ай сайын ойнотулуучу байгелерди ойнотууга уткан купондор катышпайт, жана да ай сайын өткөрүлүүчү утуш оюнунда уткан Абоненттин бардык купондору оюндан чыгарылат.

Башкы утуш оюнунда бардык купондор, анын ичинде Ай сайын ойнотулуучу утуш оюндарында уткан купондор да катыша алат. 

11.2. Ар бир утуш оюну электрондук Лототрон – www.random.org аркылуу ишке ашырылат

11.3. Утуш оюнуна 1. -п. көрсөтүлгөн утуш оюну өткөрүлүүчү мезгилдин ичинде Катышуучуларга эсептелген (берилген) Купондор катыша алат.

Катышуучу, утуп алган байгенин түрүнөн көзкарандысыз, ай сайын өткөрүлүүчү утуш оюнунда бир эле жолу Жеңүүчү/ байге ээси боло алат.

Байге фондун ойнотуу комиссиянын катышуусунда ишке ашырылат жана видео-камерага тартылып алынат. Утуш оюндарынын видео-жазмасы Уюштуруучу компаниянын YouTube, Instagram, FaceBook социалдык түйүндөрүндөгү аккаунттарынын баракчаларында жайгаштырылат. Утуш оюндарын онлайн-көрсөтүү Уюштуруучунун Instagram баракчасы аркылуу ишке ашат.

11.4. random.org электрондук лототрону − сандардын берилген диапазонунан санды кокусунан тандоочу туш келди сандардын генератору (көрсөтүлгөн диапазон ыйгарылган лотереялык билеттердин (купондордун) номерлеринен санына жараша аныкталат, тактап айтканда «min» – 1, ал эми «max» − катышуучуга берилген акыркы катар номери).

Тиешелүү байгени ойнотуу үчүн лототронду ишке киргизүүдө туш келген катар номери менен купон уткан болуп эсептелет. Утуш оюнуна чейин (5 календардык күндөн кем эмес) Уюштуруучу тарабынан катар номерлер ыйгарылган Купондорду ойнотууга катыша тургандардын тизмеси түзүлөт жана www.megacom.kg сайтына жайгаштырылат.

Электрондук лототронду ишке киргизүүнүн саны тиешелүү утуш оюну өткөрүлүүчү күнү ойнотулуучу байгелердин санына барабар. Электрондук лототрон «Generate» басмагын басуу менен ишке киргизилет. Байгелерди ойнотуу төмөндөгү тартипте жүргүзүлөт:

 1. «Алтын» категориясындагы абоненттик номер.
 2. Бир жылга чектөөсүз интернет.
 3. Izishop онлайн дүкөнүндө бренд кийимдерди алууга тастыктама.
 4. G-drive 95 күйүүчү майынын (бензин) 100 литрине тастыктама.
 5. «Оргтехстрой» ААКтан батир сатып алууга арзандатуучу тастыктама* − 200 000 сом.
 6. «Оргтехстрой» ААКтан батир сатып алууга арзандатуучу тастыктама* − 400 000 сом.
 7. Батир (башкы утуш оюнунда гана).

Туш келген сандын алдында буга чейин жеңүүчү болуп табылган Катышуучунун купону болгон болсо, генератор дагы бир жолу ишке иргизилет. Ойнотуунун жыйынтыктарын жарыялоодо лотереялык купондордун номерлери, байге жана үч сан жашырылып купондор берилген абоненттик номерлер көрсөтүлөт.

11.5. Утушка ээ болгон лотереялык купон кокусунан тандалат жана бирөөлөр тарабынан атайлап жасалбайт.

 Лотереянын Байге фондун ойнотууда утуш оюну башталганга чейин анын жыйынтыктарын алдын ала болжолдоону шарттаган эч кандай жол-жоболор жана алгоритмдер колдонулбайт.

11.6. Байге фондун ойнотуу боюнча комиссия:

Эрежелердин 11.1-пунктунда көрсөтүлгөн ар бир утуш оюнун өткөрүү үчүн 5 (беш) кишиден кем эмес мүчөдөн турган комиссия түзүлөт (эки Уюштуруучунун өкүлдөрү жана Мамфинкөзөмөл уюмунун өкүлү милдеттүү түрдө комиссияга киргизилиши зарыл).

Комиссиянын милдеттери:

 • Лотереяны ойнотуу;
 • Тиешелүү протоколго кол коюу менен утуш оюнунун жыйынтыктарын тастыктоо.

11.7. Байгелерди ойнотуу блогерлердин, журналисттердин жана ММК өкүлдөрүнүн катышуусунда коомчулук үчүн ачык өткөрүлөт, жана да random.org (туш келди сандардын генератору) веб-ресурсунун жардамы менен ишке ашырылат.

12. Утуштарды алуу тартиби

12.1. Утуш купонунун ээси болуп табылган Лотереянын катышуучусуна (мындан ары Жеңүүчү) уткан күндөн тарта 10 календардык күндүн аралыгында саат 09:00: дөн 20:00гө чейинки убакыттын ичинде утушка ээ болгондугу жана Уюштуруучу менен байланышуусу зарыл экендиги тууралуу маалымат менен SMS-билдирүү жөнөтүлөт. SMS-билдирүү MegaPay сервисине катталган абоненттик номерге (жеңүүчүгө лотереялык билет берилген номер) жөнөтүлөт.

Мындан тышкары, SMS-билдирүүнү жөнөткөндөн кийин 3(үч) күндүн ичинде, Уюштуруучу жеңүүчүгө чалып байланышат. Жеңүүчүгө биринчи жолу чалгандан баштап 3(үч) күндүн ичинде 3төн(үч)кем болбогон чалуу аткарылышы керек. Жеңүүчү абоненттик номер боюнча байланыша албоосу (жеңүүчүнүн мобилдик телефону өчүк, Уюштуруучунун байланыш тармагынын тейлөө аймагынан тышкары болгондугу ж.б.) Уюштуруучунун кошумча үн чалууларды аткарбай коюусуна себеп боло албайт.

12.2. Уюштуруучу утуш оюунун жыйынтыктарын утуш оюну өткөрүлгөндөн кийин 7 календардык күндөн кечиктирбестен массалык-маалымат каражаттары аркылуу жарыялайт жана 7 жумуш күнүнөн кечиктирбестен megacom.kg сайтына жайгаштырат.

12.3. Байгени алуу мезгили утуш оюндарынын жыйынтыктары расмий түрдө жарыяланган кундөн тарта 3 айды түзөт жана ушул мезгилдин ичинде Жеңүүчү Уюштуруучуга кайрыла алат.

12.4. Утуш жеңүүчүгө абонент КРдин жаранынын паспортун (ID-карта) көрсөткөндөн тарта 10 календардык күндүн ичинде жана байгени алуу үчүн кайрылган жак утуш купонунун ээси экендиги тастыкталгандан кийин (купон катталган абоненттик номер кайрылган адамга тиешелүү болушу керек) берилет.

Байгени Бишкек ш., Сүйүмбаев көч. 123 дареги боюнча жайгашкан MegaCom Сатуу жана тейлөө борборунда, же болбосо MegaCom фирмалык салондорунун биринде Уюштуруучу менен Жеңүүчүнүн ортосунда макулдашылган убакытта алууга болот.

Утушту алуу үчүн кайрылган адамдын документте көрсөтүлгөн аты-жөнү, туулган жылы абоненттик номеринде ( уткан лотереялык билет берилген номер) түзүлгөн Байланыш кызматтарын көрсөтүү келишиминдеги маалыматтар менен дал келбеген учурда байге берилбейт.

12.5. Утушка киреше салыгы КРдин Салык кодексине ылайык байге берүү булагынан кармалат жана бюджетке которулат: № 2, 3- байгелер боюнча «Альфа Телеком» ЖАК, №7 «Питанга» ЖЧК ( 9.2.-пункт), № 1, №5 жана № 6 байгелери боюнча (9.2-пункт) киреше салыгынын суммасы жеңүүчү тарабынан «ОРГТЕХСТРОЙ» ААКтын кассасына төлөнөт. № 4 байге боюнча (9.2.-пункт) киреше салыгынын суммасы жеңүүчү тарабынан салык органдарына төлөнөт.

12.6. Жеңүүчү төмөндөгү учурларда байге алуу укугунан ажырайт:

a) Жеңүүчү байгени алуу үчүн Байге алуу Мезгилинин ичинде, башкача айтканда ушул Эрежелердин 12.3 -п. белгиленген мөөнөттө Уюштуруучуга кайрылбаса;
b) эгерде катышуучу буга чейин Ай сайын ойнотулуучу утуш оюнунда каалагандай байге категориясы боюнча жеңүүчү болуп табылса;
c) эгерде катышуучу 6.7.-п. белгиленген талаптарга жооп бербесе;

12.6. -п. b -б. эске албаганда 12.6 -п. ылайык катышуучулар ээ болуу укугунан ажыраган байгелер кайрадан ойнотулбайт (бул учурда байгени кайрадан ойнотуу Утуш оюну өткөрүлгөн күнү ишке ашырылат).

13. Жыйынтыктоочу жоболор

13.1. Ушул Эрежелер Лотерея өткөрүлгөн мөөнөттүн жана байгелерди алуу мөөнөтүнүн ичинде аракетте болот.

13.2. Уюштуруучу менен болгон өз ара мамилесинде жеңүүчүнүн кызыкчылыктарын нотариалдык күбөлөндүрүлгөн ишеним каттын негизинде аракеттенген өкүлү билдире алат.

13.3. Эгерде катышуучу байге утуп алуу максатында Лотереяга катышуу үчүн ири суммадагы акча сарптоо чечимин кабыл алган болсо Уюштуруучу бул үчүн жооптуу болбойт.

13.4. Лотереяга байланыштуу кайрылуулар жана даттануулар, алар кабыл алынган күндөн тарта, 30 календардык күндүн ичинде Уюштуруучу тарабынан каралат.

13.5. Лотереянын ар бир катышуучусу, Лотереяга катышуу менен, ушул Эрежелердин кунт коюп окуп чыккандыгына жана түшүнгөндүгүнө автоматтык түрдө макул экендигин, жана да Эрежелердин шарттары жана жоболору менен кандайдыр бир чектөөлөрсүз жана бөтөнчөлүктөрсүз макул экендигин билдирет.

№ 1-тиркеме

 «Мүмкүнчүлүгүңдү колдон чыгарба» кызыктыруучу лотереясынын Шарттарына

 MegaPay тиркемесин колдонуу менен ишке ашырылган иш-аракеттердин (баллдар эсептелүүчү) тизмеги

Иш аракеттин аталышы

Шарты

Баллдардын саны

1.

 MegaPay тиркемесине катталуу

Лотерея өткөрүү мезгилинде MegaPay тиркемесине катталуу. Лотерея өткөрүү мезгилинде бул иш-аракетти аткаруу үчүн баллдар ар бир катышуучуга бир эле жолу эсептелет.

2 000 балл

2.

Колдонуучунун идентификациялоодон өтүүсү

Лотерея өткөрүү мезгилинде капчыктын статусун «Идентификациялоодон өттү» статусуна алмаштыруу. Лотерея өткөрүү мезгилинде бул иш-аракетти аткаруу үчүн баллдар ар бир катышуучуга бир эле жолу эсептелет.

4000 балл

Мамлекеттик кызматтардан колдонуу үчүн сурамдарды жөнөтүү

3.

Юридикалык жактын каттоодон өткөндүгүн текшерүү

Лотерея өткөрүү мезгилинде бул иш-аракетти аткаруу үчүн баллдар ар бир катышуучуга бир эле жолу эсептелет.

100 балл

4.

Табылгалар бюросунда документтин болгондугун текшерүү

Лотерея өткөрүү мезгилинде бул иш-аракетти аткаруу үчүн баллдар ар бир катышуучуга бир эле жолу эсептелет.

100 балл

5.

Орто билим тууралуу аттестатты текшерүү

Лотерея өткөрүү мезгилинде бул иш-аракетти аткаруу үчүн баллдар ар бир катышуучуга бир эле жолу эсептелет.

100 балл

6.

Жогорку билим тууралуу аттестатты текшерүү

Лотерея өткөрүү мезгилинде бул иш-аракетти аткаруу үчүн баллдар ар бир катышуучуга бир эле жолу эсептелет.

100 балл

7.

Үй-бүлөлүк абалы тууралуу маалыматтарды текшерүү

Лотерея өткөрүү мезгилинде бул иш-аракетти аткаруу үчүн баллдар ар бир катышуучуга бир эле жолу эсептелет.

100 балл

8.

Камсыздандырылган адамдын иштеген мезгили жөнүндө маалымат

Лотерея өткөрүү мезгилинде бул иш-аракетти аткаруу үчүн баллдар ар бир катышуучуга бир эле жолу эсептелет.

100 балл

9.

Камсыздандырылган адамдын иштеген мезгили жөнүндө маалыматты текшерүү ( суммасы менен)

Лотерея өткөрүү мезгилинде бул иш-аракетти аткаруу үчүн баллдар ар бир катышуучуга бир эле жолу эсептелет.

100 балл

10.

Салык боюнча карыздардын бар экендигин/жок экендигин текшерүү

Лотерея өткөрүү мезгилинде бул иш-аракетти аткаруу үчүн баллдар ар бир катышуучуга бир эле жолу эсептелет.

100 балл

11.

 ЖИН ( ПИН ) боюнча бюджетке төлөмдөрдүн көчүрмөсү

Лотерея өткөрүү мезгилинде бул иш-аракетти аткаруу үчүн баллдар ар бир катышуучуга бир эле жолу эсептелет.

100 балл

12.

Жарандардын паспорттук маалыматтары тууралуу маалымат алуу

Лотерея өткөрүү мезгилинде бул иш-аракетти аткаруу үчүн баллдар ар бир катышуучуга бир эле жолу эсептелет.

100 балл

13.

СИН (ИНН) боюнча маалымат алуу

Лотерея өткөрүү мезгилинде бул иш-аракетти аткаруу үчүн баллдар ар бир катышуучуга бир эле жолу эсептелет.

100 балл

14.

Айдоочулук күбөлүктүн аныктыгын текшерүү

Лотерея өткөрүү мезгилинде бул иш-аракетти аткаруу үчүн баллдар ар бир катышуучуга бир эле жолу эсептелет.

100 балл

15.

 Пенсия алуучу тууралуу маалымат

Лотерея өткөрүү мезгилинде бул иш-аракетти аткаруу үчүн баллдар ар бир катышуучуга бир эле жолу эсептелет.

100 балл

16.

ММК фонду боюнча (милдеттүү медициналык камсыздандыруу) камсыздандырылгандык статусу тууралуу маалымат

Лотерея өткөрүү мезгилинде бул иш-аракетти аткаруу үчүн баллдар ар бир катышуучуга бир эле жолу эсептелет.

100 балл

17.

ММК (милдеттүү медициналык камсыздандыруу) камсыздандырылгандык статусун текшерүү

Лотерея өткөрүү мезгилинде бул иш-аракетти аткаруу үчүн баллдар ар бир катышуучуга бир эле жолу эсептелет.

100 балл

18.

«CARCHECK» автоунааны текшерүү

Лотерея өткөрүү мезгилинде бул иш-аракетти аткаруу үчүн баллдар ар бир катышуучуга бир эле жолу эсептелет.

100 балл

19.

«Транспорт каражаттарын каттоо» АМС

Лотерея өткөрүү мезгилинде бул иш-аракетти аткаруу үчүн баллдар ар бир катышуучуга бир эле жолу эсептелет.

100 балл

Атайын сервистерди колдонуу

20.

Ош ТЭЦ биринчи жеке эсебин кошуу

Лотерея өткөрүү мезгилинде бул иш-аракетти аткаруу үчүн баллдар ар бир катышуучуга бир эле жолу эсептелет.

2000 балл

21.

 Ош Сууканал биринчи жеке эсебин кошуу

Лотерея өткөрүү мезгилинде бул иш-аракетти аткаруу үчүн баллдар ар бир катышуучуга бир эле жолу эсептелет.

2000 балл

22.

Газпром Газ биринчи жеке эсебин кошуу

Лотерея өткөрүү мезгилинде бул иш-аракетти аткаруу үчүн баллдар ар бир катышуучуга бир эле жолу эсептелет.

2000 балл

23.

Түндүкэлектро биринчи жеке эсебин кошуу

Лотерея өткөрүү мезгилинде бул иш-аракетти аткаруу үчүн баллдар ар бир катышуучуга бир эле жолу эсептелет.

2000 балл

24.

«Элкарт» банк картасына тапшырык кылуу

Лотерея өткөрүү мезгилинде бул иш-аракетти аткаруу үчүн баллдар ар бир катышуучуга бир эле жолу эсептелет.

2000 балл

25

Жарнамалык сүрөттөрдө QR кодду сканерлөө

 Ар бир QR кодду бир жолку сканерлөө

Баннердин жайгашкан жерине жараша (виртуалдык же физикалык) 400 дөн 10 000 баллга чейин.

26

Бардык фискалдык чектерде QR кодду сканерлөө

Ар бир чекти бир жолу сканерлөө

Чектин суммасы

Баллдар

0дөн 1ге чейин

0

2ден 1000ге чейин

250

1001ден 2500гө чейин

500

2501ден 5000ге чейин

1000

5001ден тарта

2000

27.

Биринчи шаблонду түзүү

Бир жолу

400 балл

28.

Биринчи автотөлөмдү түзүү

Бир жолу

400 балл

29.

 Автоунааны Айып пулдар бөлүмүнө кошуу

1 купон = 2000 балл