«Конуштой» Лотереясын

өткөрүү эрежелери

«Конуштой» - «Альфа Телеком» ЖАК («MegaCom») тарабынан мындан ары - Уюштуруучу, «Оргтехстрой» курулуш компаниясы менен биргеликте өткөрүлүүчү кызыктыруучу лотерея, анын алкагында Абоненттер «MegaPay» мобилдик капчыгы аркылуу төлөмдөрдү жүргүзүү үчүн белгиленген өлчөмдө жана тартипте баллдарды алышат. Зарыл болгон сандагы баллдар топтолгон учурда, баллдар байгелердин утуш оюндарына катышуу үчүн лотереялык купондорго алмаштырылат.

1. Лотереянын уюштуруучусунун аталышы

Лотереянын уюштуруучусу − «Альфа Телеком» ЖАК (MegaCom), катталган дареги: 720011, Бишкек ш., Сүйүмбаев көч., 123.

Лотерея боюнча өнөктөш − «Оргтехстрой» ААК, катталган дареги: 720031, Бишкек ш., Горький көч., 1.

2. Лотереяны өткөрүү мөөнөттөрү

2018-жылдын 1-ноябрынан 2019-жылдын 13-мартына чейин.

3. Лотереяга катышуу эрежелери

3.1. Лотереяга катышуу үчүн, «Альфа Телеком» ЖАКтын абоненти MegaPay Мобилдик тиркемесине / веб-версиясына катталуусу жана «ДРИМ ПРОДАКШН» (мындан ары «DP») төлөм уюму аркылуу MegaPay тиркемесинде жеткиликтүү болгон кызматтар үчүн акы төлөөсү зарыл.

3.2. Лотерея башталган күнгө чейин MegaPay тиркемесинде катталган жана «DP» аркылуу MegaPay кызматтары менен колдонуп келген абоненттер автоматтык түрдө Лотереянын катышуучусу боло алышат.

3.3. «DP» аркылуу MegaPay тиркемесинин жардамы менен кызматтар үчүн 20 сом жана андан ашык суммада акы төлөөдө ( КРдин уюлдук операторлорунун кызматтарынан тышкары), төлөм кызмат көрсөтүүчү тарабынан тастыкталган учурда төлөмдүн суммасына барабар болгон өлчөмдөгү баллдар эсептелет. (Маселен: 251 сом төлөнгөн учурда 251 балл берилет. 19 сом суммасында жүргүзүлгөн төлөм үчүн − баллдар эсептелбейт).

3.4. Эгерде кызматтар үчүн төлөнгөн төлөмдөр үчүн баллдар эсептелип, лотереялык билет (кийин утушка ээ болгон) берилсе, төлөмдөр кайтарылбайт.

3.5. Топтолгон баллдар автоматтык түрдө электрондук лотереялык билеттерге (мындан ары «Лотереялык купон» же «Купон») алмаштырылат ( зарыл болгон санга жеткен учурда), тактап айтканда:
2000 балл = 1 электрондук Лотереялык купон.

3.6. Топтолгон баллдардын, лотереялык купондордун санын жана алардын номурларын абонент MegaPay мобилдик тиркемесинен / веб версиясынан Акциялар бөлүмүнөн текшере алат.

3.7. Лотереялык купондор абонент-катышуучунун MegaPay тиркемесинде катталган абоненттик номуруна берилет. «Номурду которуу» же «Номурлар менен алмашуу » кызматтары аркылуу абоненттик номурду алмаштырганда топтолгон баллдар жана купондор жаңы абоненттик номурга которулат.

3.8. MegaPay (DP) аркылуу КРдин уюлдук операторлорунун кызматтары үчүн бир айдын ичинде акы төлөнгөн төлөмдөр үчүн Лотереянын катышуучусуна Кошумча баллдар эсептелет. Алардын өлчөмү катышуучу тарабынан кызматтар үчүн бир айдын ичинде төлөнгөн төлөмдөрдүн суммасына барабар. Бул учурда эсептелүүчү Кошумча баллдардын саны акы төлөнгөн кызматтар үчүн эсептелген баллдардын санынан ашпоосу зарыл, 3.3. -п. ылайык Кошумча баллдар бир айда бир жолу − Абонентке катар номурлар менен Тизмени түзүү күнүндө берилет.

3.9. Лотереяга 18 жашка толгон, «Альфа Телеком» ЖАК менен MegaPay тиркемесинде катталган абоненттик номурга Байланыш кызматтарын көрсөтүү келишимин түзгөн жак (КРдин жараны) катыша алат.

3.10. Лотереяга төмөндөгүлөр катыша албайт жана утушка ээ боло албайт:

4. Лотереялык билеттерди берүүнүн тартиби.

Лотереялык билеттер (купондор) Лотереянын катышуучуларына топтолгон баллдардын ордуна эсептелет/берилет, тактап айтканда: 2000 балл = 1 лотереялык билет (купон). Баллдарды берүү жана баллдарды купондорго алмаштыруу «DP» төлөм уюмунда жеткиликтүү болгон кызматтар үчүн MegaPay аркылуу 20 сом же андан ашык суммадагы төлөм аткарылган күндүн кийинки күнүндө саат 00:30дан 01:00гө чейин ишке ашырылат.

Лотереялык билет 12 орундуу сандан турат.

Ар бир Лотереялык билет уникалдуу, кайталангыс, туш келди тандоо жолу менен түзүлгөн. Абонентке берилүүчү Купон түзүлгөн купондордун ичинен туш келди тандалат.

Лотереялык билеттерге катышуу катар номуру утуш оюну башталганга чейин 5 календардык күндөн кем эмес убакытта ыйгарылат.

Лотереялык билетке ыйгарылган катар номурун тууралуу катышуучу Уюштуруучунун расмий сайтынан билсе болот. Катар номурлардын тизмеси Уюштуруучу тарабынан түзүлөт жана ар бир утуш оюнуна жайгаштырылат (утуш оюну өткөрүлгөнгө чейин 5 календардык күндөн кем эмес убакытта). Катар номурлардын тизмеси жайгаштырылгандан түзөтүү киргизүүгө болбойт.

Түзүлгөн бардык электрондук билеттер катышуучуларга берилген учурда, Уюштуруучу зарыл болгон сандагы кошумча электрондук лотереялык билеттерди түзөт.

Берилген электрондук билеттер жана баллдар төмөндөгү учурларда калыбына келтирүү укугусуз жокко чыгарылат:

Ыйгарылган катар номурлар менен Тизме түзүлгөндөн кийин, катышуучу кызмат үчүн төлөнгөн, баллдар эсептелген жана лотереялык билет берилген төлөмдөн баш тартса, абонентте баллдар боюнча дебитордук карыз (баш тартылган төлөмдүн суммасында) келип чыгат. Мындай карызды жоюу катышуучунун кийинки төлөмдөрү үчүн берилүүчү баллдарды азайтуунун эсебинен ишке ашырылат.

5. Лотереянын байге фонду


Байгенин аталышы
Байгелердин саны Уюштуруучу/байге берүүчү−Лотерея боюнча өнөктөш
1. 1-бөл. батир «ачкычка чейин»* Бишкек ш., Шабдан Баатыр көч. 2/7 ( 7-апрель) дареги боюнча курулуп жаткан үйдө 1 «Оргтехстрой» ААК
2. «Оргтехстрой» ААКтан же анын өнөктөштөрүнөн батир сатып алууга 400 000 сом өлчөмүндөгү Арзандатуучу тастыктама* 4 «Оргтехстрой» ААК
3. «Оргтехстрой» ААКтан же анын өнөктөштөрүнөн батир сатып алууга 200 000 сом өлчөмүндөгү Арзандатуучу тастыктама 4 «Оргтехстрой» ААК
4. iPhone XS ** 4 «Альфа Телеком» ЖАК
(MegaCom)
5. Мобилдик интернеттин гигабайттары** 4 «Альфа Телеком» ЖАК
(MegaCom)

5.1. Утуш оюндары боюнча байге фондун бөлүштүрүү

I. Байгелерди ай сайын ойнотуу:
1. «Оргтехстрой» ААКтан же анын өнөктөштөрүнөн батир сатып алууга Арзандатуучу тастыктама* − 400 000 сом;
2. «Оргтехстрой» ААКтан же анын өнөктөштөрүнөн батир сатып алууга Арзандатуучу тастыктама* − 200 000 сом;
3. iPhone XS**
4. Мобилдик интернеттин гигабайттары (1 000 000 МБ)**

* Тастыктама «Оргтехстрой» ААКтан же анын өнөктөштөрүнөн батир сатып алууда бир жолку 100% акы төлөөдө гана аракетте болот, акча каражаттарына алмаштырылбайт. Тастыктама көрсөтүүчүгө. Тастыктаманын аракет мөөнөтү 1 жыл.

** Интернет-топтомдун аракет мөөнөтү – берилген күндөн тарта 12 ай. «Альфа Телеком» ЖАК тарабынан берилүүчү iPhone XS жана Мобилдик интернеттин гигабайттарынын наркы акча каражаттарына алмаштырылбайт.

II. Утуш оюнунун баш баш байгеси:
1. Бишкек ш., Шабдан Баатыр көч. 2/7 ( 7-апрель) дареги боюнча курулуп жаткан үйдөн 1-бөл. батирге «ачкычка чейин» ээ болууга Тастыктама*** аянты: 9,5 ч.м., 5-кабатта.

*** Батирди алуу тастыктамасы энчилүү. Батир жеңүүчүгө Тастыктаманын аракет мөөнөтүнүн ичинде берилет. Тастыктаманын аракет мөөнөтү 1 жылды түзөт.

«Ачкычка чейин» деген түшүнүк төмөндөгүдөй чечмеленет:

Батир Жеңүүчүгө турмуш-тиричилик техникаларысыз (сыналгы, муздаткыч ж.б.) берилет жана төмөндөгүлөр менен жабдылат:
- 220 вольт чыңалуудагы энергия менен камсыздоо системасы;
- муздак суу менен камсыздоо системасы;
- канализация системасы;
- пластикалык терезелердин жана эшиктердин профилдери, айнектелген терезе;
- жылуулук системасы (конвекторлор);
- сан.түйүндөрдөгү жылууланган жертамандар;
- сантехника (унитаз, жуунма, чайынма кабина, кафель);
- шыбалган дубалдар.

6. Утуш оюндарын өткөрүүнүн тартиби:

6.1. Утуш оюндары өткөрүлүүчү күндөр:

Утуш оюнун өткөрүүнүн тиби Ушул мезгилдин ичинде берилген купондор катыша алат: Купондордун катар номурлары менен тизмени жайгаштыруу күнү Утуш оюнун өткөрүү күнү
1 Ай сайын 01.11.18-30.11.18 06.12.2018 13.12.2018
2 Ай сайын 01.11.18-31.12.18 10.01.2019 17.01.2019
3 Ай сайын 01.11.18-31.01.19 06.02.2019 13.02.2019
4 Ай сайын 01.11.18-28.02.19 06.03.2019 13.03.2019
5 Башкы утуш 01.11.18-28.02.19 06.03.2019 13.03.2019

Ай сайын ойнотулуучу байгелерди ойнотууга уткан купондор катышпайт, жана да ай сайын өткөрүлүүчү утуш оюнунда уткан Абоненттин бардык купондору оюндан чыгарылат.

Башкы утуш оюнунда бардык купондор, анын ичинде Ай сайын ойнотулуучу утуш оюндарында уткан купондор да катыша алат.

6.2. Ар бир утуш оюну электрондук Лототрон – www.random.org аркылуу ишке ашырылат.

6.3. Утуш оюнуна 6.1. -п. көрсөтүлгөн утуш оюну өткөрүлүүчү мезгилдин ичинде Катышуучуларга эсептелген (берилген) Купондор катыша алат.

Катышуучу, утуп алган байгенин түрүнөн көзкарандысыз, ай сайын өткөрүлүүчү утуш оюнунда бир эле жолу Жеңүүчү/ байге ээси боло алат.

Байге фондун ойнотуу комиссиянын катышуусунда ишке ашырылат жана видео-камерага тартылып алынат. Утуш оюндарынын видео-жазмасы Уюштуруучу компаниянын YouTube, Instagram, FaceBook социалдык түйүндөрүндөгү аккаунттарынын баракчаларында жайгаштырылат. Утуш оюндарын онлайн-көрсөтүү Уюштуруучунун Instagram баракчасы аркылуу ишке ашат.

random.org 6.4. www.random.org электрондук лототрону − сандардын берилген диапазонунан санды кокусунан тандоочу туш келди сандардын генератору (көрсөтүлгөн диапазон ыйгарылган лотереялык билеттердин (купондордун) номурларынын санына жараша аныкталат, тактап айтканда «min» – 1, ал эми «max» − катышуучуга берилген акыркы катар номуру).

Тиешелүү байгени ойнотуу үчүн лототронду ишке киргизүүдө туш келген катар номуру менен купон уткан болуп эсептелет. Утуш оюнуна чейин( 5 календардык күндөн кем эмес) Уюштуруучу тарабынан катар номурлар ыйгарылган Купондорду ойнотууга катыша тургандардын тизмеси түзүлөт жана www.megacom.kg сайтына жайгаштырылат.

Тиешелүү утуш оюну өткөрүлүүчү күнү ойнотулуучу байгелердин саны канча болсо, электрондук лототрон ошончо жолу ишке киргизилет. Электрондук лототрон «Generate» басмагын басуу менен ишке киргизилет. Байгелерди ойнотуу төмөндөгү тартипте жүргүзүлөт:

- 400 000 сомго Тастыктама

- 200 000 сомго Тастыктама

- iPhone XS

- 1 000 000 Mb

- Батир (башкы утуш оюнунда гана)

Бул учурда, туш келген сандын алдында буга чейин жеңүүчү болуп табылган Катышуучунун купону болгон болсо, генератор дагы бир жолу ишке иргизилет. Ойнотуунун жыйынтыктарын жарыялоодо лотереялык купондордун номурлары, байге жана үч сан жашырылып купондор берилген абоненттик номурлар көрсөтүлөт.

При публикации результатов розыгрышей указываются номера лотерейных купонов, абонентские номера, на которые были выданы купоны со скрытием трех чисел абонентского номера и приз.

6.5. Утушка ээ болгон лотереялык купон кокусунан тандалат жана бирөөлөр тарабынан атайлап жасалбайт.

Лотереянын Байге фондун ойнотууда утуш оюну башталганга чейин анын жыйынтыктарын алдын ала болжолдоону шарттаган эч кандай жол-жоболор жана алгоритмдер колдонулбайт.

6.6. Байге фондун ойнотуу боюнча комиссия:

Эрежелердин 6.1-пунктунда көрсөтүлгөн ар бир утуш оюнун өткөрүү үчүн 3 (үч) кишиден кем эмес мүчөдөн турган комиссия түзүлөт (эки Уюштуруучунун өкүлдөрү жана Мамфинкөзөмөл уюмунун өкүлү милдеттүү түрдө комиссияга киргизилиши зарыл). Комиссиянын милдеттери:

6.7. Байгелерди ойнотуу блогерлердин, журналисттердин жана ММК өкүлдөрүнүн катышуусунда коомчулук үчүн ачык өткөрүлөт, жана да www.random.org (туш келди сандардын генератору) веб-ресурсунун жардамы менен ишке ашырылат.

7. Утуштарды алуу тартиби

7.1. Утуш купонунун ээси болуп табылган Лотереянын катышуучусуна (мындан ары Жеңүүчү) уткан күндөн тарта 10 календардык күндүн аралыгында саат 09:00: дөн 20:00гө чейинки убакыттын ичинде утушка ээ болгондугу жана Уюштуруучу менен байланышуусу зарыл экендиги тууралуу маалымат менен SMS-билдирүү жөнөтөт. SMS-билдирүү MegaPay сервисине катталган абоненттик номурга (жеңүүчүгө лотереялык билет берилген номур) жөнөтүлөт.

Мындан тышкары, SMS-билдирүүнү жөнөткөндөн кийин 3(үч) күндүн ичинде, Уюштуруучу жеңүүчүгө чалып байланышат. Жеңүүчүгө биринчи жолу чалгандан баштап 3(үч) күндүн ичинде 3төн(үч)кем болбогон чалуу аткарылышы керек. Жеңүүчү абоненттик номур боюнча байланыша албоосу (жеңүүчүнүн мобилдик телефону өчүк, Уюштуруучунун байланыш тармагынын тейлөө аймагынан тышкары болгондугу ж.б. Уюштуруучунун кошумча үн чалууларды аткарбай коюусуна себеп боло албайт).

7.2. Уюштуруучу утуш оюунун жыйынтыктарын утуш оюну өткөрүлгөндөн кийин 10 календардык күндөн кечиктирбестен массалык-маалымат каражаттары аркылуу жарыялайт жана 3 жумуш күнүнөн кечиктирбестен www.megacom.kg сайтына жайгаштырат.

7.3. Байгени алуу мезгили утуш оюндарынын жыйынтыктары расмий түрдө жарыяланган кундөн тарта 3 айды түзөт жана ушул мезгилдин ичинде Жеңүүчү Уюштуруучуга кайрыла алат.

7.4. Утушту жеңүүчүгө абонент КРдин жаранынын паспортун (ID-карта) көрсөткөндөн тарта 10 календардык күндүн ичинде жана байгени алуу үчүн кайрылган жак утуш купонунун ээси экендиги тастыкталгандан кийин (купон катталган абоненттик номур кайрылган адамга тиешелүү болушу керек) берилет.

Утушту алуу үчүн кайрылган адамдын документте көрсөтүлгөн аты-жөнү, туулган жылы абоненттик номурунда ( уткан лотереялык билет берилген номур) түзүлгөн Байланыш кызматтарын көрсөтүү келишиминдеги маалыматтар менен дал келбеген учурда байге берилбейт.

7.5. Байгелерди берүү, Уюштуруучу менен Жеңүүчүнүн ортосунда макулдашылган убакытта, төмөндөгү дарек боюнча ишке ашырылат: Бишкек ш., ул. Сүйүмбаев көч., 123, MegaCom Сатуу жана тейлөө борбору.

7.6. Утушка киреше салыгы КРдин Салык кодексине ылайык байге берүү булагынан кармалат жана бюджетке которулат: № 1-3 байгелери боюнча 5 -п. «Оргтехстрой» ААКтан, №4-5 байгелери боюнча 5 -п. ылайык «Альфа телеком» ЖАКтан.

7.7. Жеңүүчү төмөндөгү учурларда байге алуу укугунан ажырайт:

a) Жеңүүчү байгени алуу үчүн Байге алуу Мезгилинин ичинде, башкача айтканда ушул Эрежелердин 7.3 -п. белгиленген мөөнөттө Уюштуруучуга кайрылбаса;
b) эгерде катышуучу буга чейин Ай сайын ойнотулуучу утуш оюнунда каалагандай байге категориясы боюнча жеңүүчү болуп табылса;
c) эгерде катышуучу 3.9-п. жана 3.10.-п.белгиленген талаптарга жооп бербесе;

7.7-п. ылайык катышуучулар ээ болуу укугунан ажыраган байгелер кайрадан ойнотулбайт, 7.7.-п. b -б. эске албаганда (бул учурда байгени кайрадан ойнотуу Утуш оюну өткөрүлгөн күнү ишке ашырылат).

8. Жыйынтыктоочу жоболор

8.1. Ушул Эрежелер Лотерея өткөрүлгөн мөөнөттүн жана байгелерди алуу мөөнөтүнүн ичинде аракетте болот.

8.2. Уюштуруучу Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө кызматынын макулдугу менен ушул Эрежелерге өзгөртүүлөрдү жана/же кошумчалоолорду киргизе алат, бул тууралуу абоненттерге www.megacom.kg сайтына маалымат жайгаштыруу аркылуу маалымдалат.

8.3. Уюштуруучу менен болгон өз ара мамилесинде жеңүүчүнүн кызыкчылыктарын нотариалдык күбөлөндүрүлгөн ишеним каттын негизинде аракеттенген өкүлү билдире алат.

8.4. Эгерде катышуучу байге утуп алуу максатында Лотереяга катышуу үчүн ири суммадагы акча сарптоо чечимин кабыл алган болсо Уюштуруучу бул үчүн жооптуу болбойт.

8.5. Лотереяга байланыштуу кайрылуулар жана даттануулар, алар кабыл алынган күндөн тарта, 30 календардык күндүн ичинде Уюштуруучу тарабынан каралат.

8.6. Лотереянын ар бир катышуучусу, Лотереяга катышуу менен, ушул Эрежелердин кунт коюп окуп чыккандыгына жана түшүнгөндүгүнө автоматтык түрдө макул экендигин, жана да Эрежелердин шарттары жана жоболору менен кандайдыр бир чектөөлөрсүз жана бөтөнчөлүктөрсүз макул экендигин билдирет.