Интернет

 • «Күн-Түн» түркүмүнүн топтомдору

  опциясы

 • «Чексиз түн»

  опциясы

 • «ONLINE TVни» сааттык топтому

  опциясы

 • «INSIDE» интернет-топтомдору

  опциясы

 • «NITRO»

  опциясы

 • «Түнкү NITRO»

  опциясы

 • Белекке Интернет

  опциясы

Сунушталган кызматтар

 • «Ким чалды?»

  кызматы

 • «SMS2Twitter жана Twitter2SMS»

  кызматы

 • «SMS2Google+ жана Google+2SMS»

  кызматы

 • «Баланс+»

  кызматы