Интернет

 • «Одноклассники»

  опциясы

 • «MegaCom сайтына акысыз кирүү мүмкүнчүлүгү»

  опциясы

 • «Билим берүү»

  опциясы

Сунушталган кызматтар

 • «MegaComдон SMS-жөнөтмө»

  кызматы

 • «MegaCom смартфондору»

  кызматы

 • Роуминг

  кызматы

 • «4G Wi-Fi Wingle MegaCom»

  кызматы