Интернет

 • «Одноклассники»

  опциясы

 • «MegaCom сайтына акысыз кирүү мүмкүнчүлүгү»

  опциясы

 • «Билим берүү»

  опциясы

Сунушталган кызматтар

 • Сервистик жана шашылыш кызматтар

  кызматы

 • Чалууну күтүү жана кармап туруу

  кызматы

 • «Тыным»

  кызматы

 • «SIM-картаны каттоо»

  кызматы