Интернет

 • «Одноклассники»

  опциясы

 • «MegaCom сайтына акысыз кирүү мүмкүнчүлүгү»

  опциясы

 • «Билим берүү»

  опциясы

Сунушталган кызматтар

 • «MegaCom 4G USB модеми»

  кызматы

 • «My Info»

  кызматы

 • «USSD-меню: Мобилдик портал»

  кызматы

 • «Байланышта»

  кызматы