Интернет

 • «Жеткиликтүү Интернет 1,2,3»

  опциясы

 • «Жеткиликтүү Интернет»

  опциясы

 • «Активдүү Интернет»

  опциясы

 • «Жеңил Интернет»

  опциясы

Сунушталган кызматтар

 • Алдын ала төлөө картасынын статусун текшерүү

  кызматы

 • «SMS 25» топтому роумингде

  кызматы

 • «+996» түркүмүндөгү топтомдор

  кызматы

 • Роумингдеги абоненттер үчүн маалымат

  кызматы