Интернет

 • «Жеткиликтүү Интернет 1,2,3»

  опциясы

 • «Жеткиликтүү Интернет»

  опциясы

 • «Активдүү Интернет»

  опциясы

 • «Жеңил Интернет»

  опциясы

Сунушталган кызматтар

 • «+996» түркүмүндөгү топтомдор

  кызматы

 • «MegaMusic өзү үчүн»

  кызматы

  icon
 • "Телефон кайда?"

  кызматы

 • «Мегажардамчы» мобилдик колдонмосу

  кызматы