Интернет

 • «Жеткиликтүү Интернет 1,2,3»

  опциясы

 • «Жеткиликтүү Интернет»

  опциясы

 • «Активдүү Интернет»

  опциясы

 • «Жеңил Интернет»

  опциясы

Сунушталган кызматтар

 • «Чакыруунун дарегин жаңыртуу»

  кызматы

 • «Баланс+»

  кызматы

 • «0 абалында чал +»

  кызматы

 • «Алгачкы ачуучу»

  кызматы