Перейти на новый сайт

Эсептегич

Эсептөөдө роуминг-калькулятор тарабынан пайдаланылган роумингдик тарифтер роуминг-калькулятордун пайдаланылган күнүндө жана оператордун сунушталган тармагындагы роумингде абонент тарабынан пайдаланылган шартта актуалдуу. Роуминг-калькулятор менен эсептөөдө маалыматтардын туура киргизилиши үчүн абонент жооптуу.

Тарифтер КНСти жана ССти эсепке алуу менен көрсөтүлгөн.