«Нөл»

Көңүл бургула, бул архивдеги опция

MegaCom абоненттеринин 559 номурдук диапазонунун ичиндеги чыккан чалуулары үчүн күнүнө акысыз 100 мүнөт

0.0 сом/мүн.

MegaCom номурларына

0.4 сом/мүн.

Башка уюлдук операторлордун номурларына чалуу үчүн күнүнө алгачкы 10 мүнөт (Fonex'тен тышкары)

0.4 сом/мүн.
 • Сүрөттөлүшү
 • Наркы жана тарифтөөсү
 • Башкаруу буйруулары
 • Эрежелер жана чектөөлөр

Көңүл бургула, бул архивдеги опция

«559» тарифтик планына уникалдуу сунуш - «Нөл» тарифтик опциясы менен  0559 кодунун ичинде акысыз байланышуу

Тарифтик опциянын артыкчылыктары:

 • 559 номурдук диапазонунун ичиндеги, б.а. номурлары 0559 сандарынан башталган MegaCom абоненттеринин чыккан чалуулары үчүн күнүнө АКЫСЫЗ 100 мүнөт (Тегеректөө кадамы 10 секунда); 
 • Түйүн ичиндеги арзандатылган чалуулардын наркы мүнөтүнө 0,4 сомго чейин. Опциянын иштөө мөөнөтү аяктаган соң, чалуулар «559» тарифтик пландын шарттарына ылайык тарифтелет.
 • Башка уюлдук операторлордун номурларына чалуу үчүн күнүнө мүнөтүнө 0,4 сомдон болгон 10 мүнөт (мүнөттүк тарифтөө менен) берилет. 11-мүнөттөн тарта «559» тарифтик планынын шарттары боюнча тарифтелет. (Fonex уюлдук операторунан сырткары.)

 

 • «Нөл» тарифтик опциясын абоненттик төлөмсүз, абоненттин балансында жетиштүү каражат болгон учурда 14 календардык күнгө кошууга болот. 14 күндөн кийин опция автоматтык түрдө узартылат. Опцияны узартуу үчүн жетиштүү каражат болбогон учурда жеңилдетилген тарифтөө «559» тарифтик планынын шарттарына алмашылат (толук маалымат 559 же 0555399039 номурлары аркылуу) Опцияны кошууда жана узартууда абоненттин балансындагы каражат 75 сомдон кем болбоого тийиш.
 • «Нөл» тарифтик опциясына кошулган абонентке, 13-күнү саат 10:00дөн 11:00гө чейин тарифтик опция өчүрүлө турган күн тууралуу маалыматты камтыган SMS-маалымдандыруу келет. 14-календардык күндүн соңунда опция өчүрүлөт. Тарифтик опциянын иштөө мөөнөтүн узартуу үчүн, абонент кошулуу USSD-буйруусун кайрадан терип, «Нөл» тарифтик опциясына кошулуу төлөмүн жүргүзүүсү зарыл.

«Нөл» тарифтик опциясынын сүрөттөлүшү

 • Тарифтик опциянын кызматынан «559» тарифтик планына кошулган жеке жана корпоративдик абоненттер пайдалана алышат
 • «Нөл» тарифтик опциясын кошууда абоненттин өздүк эсебинин балансында 75 сомдон кем эмес каражат болушу зарыл
 • Эгерде опция аракетте болгон учурда (14 календардык күн), абонент дарегин жаңыртуу же конференц-байланыш кызматтарынан пайдаланса, баарлашуулар «Нөл» тарифтик опциясынын шарттарына ылайык, «559» номурдук диапазонунун ичиндеги, MegaCom түйүнүн ичиндеги жана башка уюлдук операторлордун тармактарына болгон чалуулар багыттары боюнча тарифтелет
 • Күнүнө берилүүчү жеңилдетилген мүнөттөр пайдаланылбай калган учурда (559 диапазонунун ичиндеги акысыз баарлашууга 100 мүнөт жана башка уюлдук операторлорго чалууга берилген 10 мүнөт) калдык мүнөттөр топтолбойт, жокко чыгарылат

«Нөл»тарифтик опциясын өчүрүү каралган эмес
«Нөл» тарифтик опциясын автоматтык түрдө узартуу функциясын өчүрүү каралган эмес

Кошуу Нөл

75.0
сом.

Күнүмдүк абоненттик төлөм

0.0
сом.

Кошуу

жеткиликтүү эмес

Статусун жана мүнөттөрдүн калдыгын текшерүү

*270*2#

Маалымат алуу

*270#

Иш-аракетин автоматтык түрдө узартууну өчүрүү

*270*0#

«Нөл» тарифтик опциясы аракетте болгон учурда «Бактылуу номур» тарифтик опциясын кошкондо «Бактылуу номур» тарифтик опциясы боюнча тандалган номурларга чалуулар «Бактылуу номур» тарифтик опциясынын шарттарына ылайык тарифтелет.

«Mega БОНУС» программасы боюнча бонустук мүнөттөргө ээ болууда же «Туулган күнгө белек» лоялдуулук программасын «Нөл» тарифтик опциясы менен бир эле убакта кошууда «Mega БОНУС» жана «Туулган күнгө белек» программаларынын бонустук мүнөттөрү биринчи кезекте сарпталат.

«Нөл» тарифтик опциясын «Түнкү сүйлөшүүлөр +», «Эксперт», «Хит 25», «Хит 50», «Хит 100» тарифтик опциялары менен бир убакытта кошууга мүмкүн эмес.

14-күнү календардык күнү (абонентке «Нөл» тарифтик опциясы кошулган/автоматтык түрдө узартылган убакыттан тарта) саат 23:59:59да тарифтик опциясы өчүрүлөт. 15-календардык күнү (абонент «Нөл» тарифтик опциясы кошкон/узарткан убакыттан тарта) саат 00:00:00дөн тарта Тутум тарабынан (тарифтик опциянын сервиси аркылуу) Абоненттин балансынын абалы жана статусу текшериле баштайт.

Эгерде абоненттин статусу «Аракетте» абалында болуп жана баланстагы сумма ≥75 сом болсо, анда опция 15- календардык күнү саат 00:00:00дөн тарта автоматтык түрдө 14 календардык күнгө узартылат(кошулат). Абоненттин балансынан тариф опцияга кошулуу наркы – 75 сом кармалат. «Нөл» тарифтик опциясынн иш-аракетин автоматтык түрдө узартуу ийгиликтүү ишке ашырылган күнү саат 10:00дөн тарта Тутум тарабынан «Нөл» тарифтик опциясын 14 календардык күнгө ийгиликтүү узартылгандыгын маалымдаган SMS-маалымдандыруу келет.

Эгерде абоненттин статусу «Убактылуу жабык» же баланстагы сумма < 75 сом болсо анда опция кошулбайт (узартылбайт). «Нөл» тарифтик опциясынын иш-аракети автоматтык түрдө узартылбаган күнү саат 10:00дөн тарта Тутум тарабынан абоненттин номурунда «Нөл» тарифтик опциясынын иш-аракети убактылуу токтотулгандыгы тууралуу SMS-маалымдандыруу келет.

Мындан соң, кийинки 27 календардык күндүн аралыгында күн сайын ( тарифтик опцияны автоузартуу аракети ийгиликсиз болгон күндөн баштап ) саат 10:00дөн тарта номурунда «Нөл» тарифтик опциясынын иш-аракети убактылуу токтотулган Абоненттин балансы Тутум аркылуу текшерилип турат. Бул учурда, тарифтик опциянын иш-аракетин узартуу/өчүрүү тууралуу SMS-маалымдандыруулар 28 күндүн ичинде 3 жолу жөнөтүлөт: «Нөл» тарифтик опциясы өчүрүлгөндөн тарта 1- 14- 28-календардык күндөрү .

Эгерде тарифтик опцияны автоузартуунун кезектеги аракетин аткарууда («Нөл» тарифтик опциясын автоузартуу аракети ийгиликсиз болгон алгачкы күндөн баштап 27 календардык күндүн ичинде), Абонент «Аракеттеги» статуста болсо жана балансы ≥ 75 сомду түзсө, анда «Нөл» тарифтик опциясы автоматтык түрдө кошулат жана абонентке тарифтик опциясын ийгиликтүү кошулгандыгы (узартылгандыгы) тууралуу SMS-маалымдандыруу келет.

Эгерде абонент кийинки күнкү саат 10:00дү (тарифтик опциясынын автоматтык түрдө узартуу күнүн жана убактысын) күтүүнү каалабаса, анда балансын алгач 75 сомго толуктап, андан соң кошулуу буйруусун терүү аркылуу «Нөл» тарифтик опциясын иштөө убактысын өз алдынча узарта алат. 


Сунушталган кызматтар

 • Номурду аралыктан калыбына келтирүү

  кызматы

 • «Куратордун жеке кабинети»

  кызматы

 • «Лимиттөө»

  кызматы

 • Маалыматтарды/факстарды кабыл алуу жана жөнөтүү (CSD)

  кызматы